Sri Raghavendra Swamy Ashtottara Shatanamavali

field_imag_alt

Sri Raghavendra Swamy Ashtottara Shatanamavali

 1. Om Svavaagdevataa Saridbakta Vimaleekartre Namah
 2. Om Shree Raaghavendraaya Namah
 3. Om Sakalapradaatre Namah
 4. Om Bhaktaughasambhedanadrishtivajraaya Namah
 5. Om Kshamaasurendraaya Namah
 6. Om Haripaadanishevanaallabdha Samastasampade Namah
 7. Om Devasvabhaavaaya Namah
 8. Om Divija Drumaaya Namah
 9. Om Ishtapradaatre Namah
 10. Om Bhavya Svaroopaaya Namah
 11. Om Bhavaduhkhatoola Sanghaagnicharyaaya Namah
 12. Om Sukhadhairyashaaline Namah
 13. Om Samastadushtagrahanigraheshaaya Namah
 14. Om Duratyayopaplavasindhu Setave Namah
 15. Om Nirastadoshaaya Namah
 16. Om Niravadyadehaaya Namah
 17. Om Pratyarthimookatva Nidaanabhaashaaya Namah
 18. Om Vidyatparijnyeyamahaavisheshaaya Namah
 19. Om Vaagvaikharee Nirjita Bhavyasheshaaya Namah
 20. Om Santaanasampatparishuddha Bhakti Vijnyaana Vaaggehasupaatavaadidaatre Namah
 21. Om Shareerolatdhasamastadoshahantre Namah
 22. Om Shree Gururaaghavendraaya Namah
 23. Om Tiraskritasuranadeejala Paadodaka Mahimaavate Namah
 24. Om Dustaapatrayanaashanaaya Namah
 25. Om Mahaavandhyaasuputradaaya Namah
 26. Om Vyangyasvangasamriddhidaaya Namah
 27. Om Grahapaapahaaya Namah
 28. Om Asahaayaaya Namah
 29. Om Duritakaananadaava Bhootasvabhakta Darshanaaya Namah
 30. Om Sarvatantrasvatantraaya Namah
 31. Om Shreemadhvamatavardhanaaya Namah
 32. Om Shreevijayendrakaraabjottha Sudheendravaraputrakaaya Namah
 33. Om Yatiraajaye Gurave Namah
 34. Om Bhayaapahaaya Namah
 35. Om Jnyaanabhaktisuputraayuryashah Shreepunyavardhanaaya Namah
 36. Om Prativaadijayasvaanta Bheda Chihnaardaraaya Namah
 37. Om Sarvavidyaapraveenaaya Namah
 38. Om Aparoksheekritashreeshaaya Namah
 39. Om Apekshita Pradaatre Namah
 40. Om Dayaadaakshinya Vairaagya Vaakphaatavamukhaankitaaya Namah
 41. Om Shaapaanugrahashaktaaya Namah
 42. Om Ajnyaanavismriti Bhraanti Samshayaa Pa Smritikshayadosha Naashakaaya Namah
 43. Om Ashtaadaksharaja Peshtaardha Pradaatre Namah
 44. Om Adhyaatmeeya Samudbhava Kaayajadoshahantre Namah
 45. Om Sarvapunyaartha Pradaatre Namah
 46. Om Kaalatraya Praardhanaakartrehikaa Mushmika Sarveshtapradaatre Namah
 47. Om Agamyamahimne Namah
 48. Om Mahaayashe Namah Namah
 49. Om Madhyamatadugdhaabdichandraayanamah
 50. Om Anaghaaya Namah
 51. Om Yadhaashakti Pradakshinakritasarva Yaatraa Phaladaatre Namah
 52. Om Shirodhaarana Sarvateerdhasnaana Phaladaatri Svabrindaavanagata Jalaaya Namah
 53. Om Namahkarana Sarvaabheeshthadaatre Namah
 54. Om Sankeertana Vedaadyardhajnyaanadaatre Namah
 55. Om Samsaaramagnajanoddaarakartre Namah
 56. Om Kushthaadiroganivartakaaya Namah
 57. Om Andhadivyadrishtidaatre Namah
 58. Om Edamookavaakpatitva Pradaatre Namah
 59. Om Poornaayuhpradaatre Namah
 60. Om Poornasampatrpadaatre Namah
 61. Om Kukshigatasarvadoshaghnau Namah
 62. Om Pangukhanjasameechaanaavayavadaatre Namah
 63. Om Bhootapretapishaachaadipeedaaghnenamah
 64. Om Deepasamyojanajnyaanaputradaatre Namah
 65. Om Bhavyajnyaanabhaktyaadivardhanaayanamah
 66. Om Sarvaabheeshtapradaaya Namah
 67. Om Raajachoramahaavyaaghra Sarpanakraadi Peedanaghne Namah
 68. Om Svastotrapathane Shtaardhana Samriddhidaaya Namah
 69. Om Udyatpradyotanadharma Koormaasana Sthaaya Namah
 70. Om Khadyakhadyotanadyotaprataapaaya Namah
 71. Om Shreeraamamaanasaaya Namah
 72. Om Dhritakaashaayavasanaaya Namah
 73. Om Tulaseehaaravakshase Namah
 74. Om Dordandavilasaddandaka Mandala Viraajitaaya Namah
 75. Om Abhayajnyaanamudraakshamaalaa Sheelakaraambujaaya Namah
 76. Om Yogeendravandyapaadaabjaaya Namah
 77. Om Paapaadripaatanavajraaya Namah
 78. Om Kshamaasuraganaadheeshaaya Namah
 79. Om Harisevaalabdhasarvasampade Namah
 80. Om Tattva Pradarshakaaya Namah
 81. Om Ishta Pradaanakalpadrumaaya Namah
 82. Om Shrutyarthabodhakaaya Namah
 83. Om Bhavakrite Namah
 84. Bahuvaadivijayine Namah
 85. Om Punyavardhanapaadaabjaabhishekam Jalasanchayaaya Namah
 86. Om Dyunadeetulyasadgunaaya Namah
 87. Om Bhaktaughavidhvamsakaranijamoorti Pradarshakaaya Namah
 88. Om Jagadurgave Namah
 89. Om Kripaanidhaye Namah
 90. Om Sarvashaastra Vishaaradaaya Namah
 91. Om Nikhilendriyadoshaghne Namah
 92. Om Ashtaaksharamanooditaaya Namah
 93. Om Sarvasaukhyakrite Namah
 94. Om Mritapotapraanaadaatre Namah
 95. Om Vedisthapurushojjeevine Namah
 96. Om Vahnisthamaalikoddartre Namah
 97. Om Samagrateekaavyaakhyaate Namah
 98. Om Bhaattasangrahakrite Namah
 99. Om Sudhaaparimaloddhartre Namah
 100. Om Apasmaaraapaharte Namah
 101. Om Upanishatkhandaarthakrite Namah
 102. Om Rigvyaakhyaananakridaachaaryaaya Namah
 103. Om Mantraalayanivaasine Namah
 104. Om Nyaayamuktaavaleekartre Namah
 105. Om Chandrikaavyaakhyaakartre Namah
 106. Om Sutantradeepikaakartrenamah
 107. Om Geetaarthasangrahakrite Namah
 108. Om Raam Raaghavendraaya Namah

|| Shree Raaghavendra Ashtottara Shatanaamaavali Samaaptam ||