श्री गोदादेवि अष्टोत्तर शतनामावळि

field_imag_alt

श्री गोदादेवि अष्टोत्तर शतनामावळि

 1. ॐ गोदायै नमः
 2. ॐ श्रीरंगनायक्यै नमः
 3. ॐ विष्णुचित्तात्मजायै नमः
 4. ॐ सत्यै नमः
 5. ॐ गोपीवेषधरायै नमः
 6. ॐ देव्यै नमः
 7. ॐ भूसुतायै नमः
 8. ॐ भोगदायिन्यै नमः
 9. ॐ तुलसीवासज्ञायै नमः
 10. . श्री तन्वीपुरवासिन्यै नमः
 11. ॐ भट्टनाथप्रियकर्यै नमः
 12. ॐ श्री कृष्णायुधभोगिन्यै नमः
 13. ॐ आमुक्तमाल्यदायै नमः
 14. ॐ बालायै नमः
 15. ॐ रंगनाथप्रियायै नमः
 16. ॐ वरायै नमः
 17. ॐ विश्वंभरायै नमः
 18. ॐ यतिराजसहोदर्यै नमः
 19. ॐ कलालापायै नमः
 20. ॐ कृष्णासुरक्तायै नमः
 21. ॐ सुभगायै नमः
 22. ॐ दुर्लभ श्री सुलक्षणायै नमः
 23. ॐ लक्ष्मीप्रियसख्यै नमः
 24. ॐ श्यामायै नमः
 25. ॐ फल्गुण्या विर्भवायै नमः
 26. ॐ रम्यायै नमः
 27. ॐ धनुर्मासकृतवृतायै नमः
 28. ॐ चंपकाशोकपुन्नागै नमः
 29. ॐ मालाविरसत् कचायै नमः
 30. ॐ आकारत्रयसंपन्नायै नमः
 31. ॐ नारायणपदांघ्रितायै नमः
 32. ॐ राजस्थित मनोरथायै नमः
 33. ॐ मोक्ष प्रधाननिपुणायै नमः
 34. ॐ मनुरक्तादिदेवतायै नमः
 35. ॐ ब्राह्मण्यै नमः
 36. ॐ लोकजनन्यै नमः
 37. ॐ लीलामानुष रूपिण्यै नमः
 38. ॐ ब्रह्मज्ञानप्रदायै नमः
 39. ॐ मायायै नमः
 40. ॐ सच्चिदानंदविग्रहायै नमः
 41. ॐ महापतिव्रतायै नमः
 42. ॐ विष्णुगुण कीर्तनलोलुपायै नमः
 43. ॐ प्रसन्नार्तिहरायै नमः
 44. ॐ नित्यायै नमः
 45. ॐ वेदसौधविहारिण्यै नमः
 46. ॐ श्रीरंगनाधमाणिक्यमंजर्यै नमः
 47. ॐ मंजुभाषिण्यै नमः
 48. ॐ पद्मप्रियायै नमः
 49. ॐ पद्महस्तायै नमः
 50. ॐ वेदांतद्वयभोधिन्यै नमः
 51. ॐ सुप्रसन्नायै नमः
 52. ॐ भगवत्यै नमः
 53. ॐ जनार्धनदीपिकायै नमः
 54. ॐ सुगंधावयवायै नमः
 55. ॐ चारुरंगमंगळदीपिकायै नमः
 56. ॐ ध्वजवज्रांकुशाब्द्बांगय नमः
 57. ॐ मृदुपादकलांजितायै नमः
 58. ॐ तारकाकारनखरायै नमः
 59. ॐ कूर्मोपमेयपादोर्ध्वभागामै नमः
 60. ॐ शोभनपार्षिकायै नमः
 61. ॐ वेदार्थभावतत्वज्ञायै नमः
 62. ॐ लोकाराध्यांघ्रिपंकजायै नमः
 63. ॐ परमासंकायै नमः
 64. ॐ कुज्जासुद्वयाढ्यायै नमः
 65. ॐ विशालजघनायै नमः
 66. ॐ पीनसुश्रोण्यै नमः
 67. ॐ मणिमेखलायै नमः
 68. ॐ आनंदसागरावर्त्रॆ नमः
 69. ॐ गंभीराभोजनाभिकायै नमः
 70. ॐ भास्वतवल्लित्रिकायै नमः
 71. ॐ नववल्लीरोमराज्यै नमः
 72. ॐ सुधाकुंभायितस्तनायै नमः
 73. ॐ कल्पशाखानिदभुजायै नमः
 74. ॐ कर्णकुंडलकांचितायै नमः
 75. ॐ प्रवाळांगुलिविन्यस्तमयै नमः
 76. ॐ हारत्नांगुलियकायै नमः
 77. ओंओं कंबुकंठ्यै नमः
 78. ओंओं सुचुंबकायै नमः
 79. ॐ बिंबोष्ठ्यै नमः
 80. ॐ कुंददंतयुते नमः
 81. ॐ कमनीय प्रभास्वच्चयै नमः
 82. ॐ चांपेयनिभनासिकायै नमः
 83. ॐ यांचिकायै नमः
 84. ॐ अनंदार्कप्रकाशोत्पद्मणि नमः
 85. ॐ ताटंकशोभितायै नमः
 86. ॐ कोटिसूर्याग्निसंकाशै नमः
 87. ॐ नानाभूषणभूषितायै नमः
 88. ॐ सुगंधवदनायै नमः
 89. ॐ सुभ्रुवे नमः
 90. ॐ अर्थचंद्रललाटकायै नमः
 91. ॐ पूर्णचंद्राननायै नमः
 92. ॐ नीलकुटिलालकशोभितायै नमः
 93. ॐ सौंदर्यसीमाविलसत्यै नमः
 94. ॐ कस्तूरीतिलकोज्ज्वलायै नमः
 95. ॐ दगद्दकायमनोद्यत् मणिने नमः
 96. ॐ भूषणराजितायै नमः
 97. ॐ जाज्वल्यमानसत्र रत्न दिव्यचूडावतंसकायै नमः
 98. ॐ अत्यर्कानल तेजस्विमणी कंजुकधारिण्यै नमः
 99. ॐ नानामणिगणा कीर्घ कांचनांगद भूषितायै नमः
 100. ॐ कुंकुमागरु कस्तूरी दिव्यचंदनचर्चितायै नमः
 101. ॐ स्वोचितौज्ज्वल्य विविध विचित्र मणिहरिण्यै नमः
 102. ॐ शुभहारिण्यै नमः
 103. ॐ सर्वावयवभूषणायै नमः
 104. ॐ श्रीरंगनिलयायै नमः
 105. ॐ पूज्यायै नमः
 106. ॐ दिव्यदेविसु सेवितायै नमः
 107. ॐ श्रीमत्यैकोतायै नमः
 108. ॐ श्रीगोदादेव्यै नमः


|| इति श्री गोदादेवि अष्टोत्तर शतनामावळिः समाप्तं ||