श्री कालभैरव अष्टोत्तर शतनामावळि

field_imag_alt

श्री कालभैरव अष्टोत्तर शतनामावळि

 1. ॐ भैरवाय नमः
 2. ॐ भूतनाथाय नमः
 3. ॐ भूतात्मने नमः
 4. ॐ क्षेत्रदाय नमः
 5. ॐ क्षेत्रपालाय नमः
 6. ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः
 7. ॐ क्षत्रियाय नमः
 8. ॐ विराजे नमः
 9. ॐ स्मशान वासिने नमः
 10. ॐ मांसाशिने नमः
 11. ॐ सर्पराजसे नमः
 12. ॐ स्मरांकृते नमः
 13. ॐ रक्तपाय नमः
 14. ॐ पानपाय नमः
 15. ॐ सिद्धिदाय नमः
 16. ॐ सिद्ध सेविताय नमः
 17. ॐ कंकाळाय नमः
 18. ॐ कालशमनाय नमः
 19. ॐ कळाय नमः
 20. ॐ काष्टाय नमः
 21. ॐ तनवे नमः
 22. ॐ कवये नमः
 23. ॐ त्रिनेत्रे नमः
 24. ॐ बहु नेत्रे नमः
 25. ॐ पिंगळ लोचनाय नमः
 26. ॐ शूलपाणये नमः
 27. ॐ खड्गपाणये नमः
 28. ॐ कंकाळिने नमः
 29. ॐ धूम्रलोचनाय नमः
 30. ॐ अभीरवे नमः
 31. ॐ नाधाय नमः
 32. ॐ भूतपाय नमः
 33. ॐ योगिनीपतये नमः
 34. ॐ धनदाय नमः
 35. ॐ धनहारिणे नमः
 36. ॐ धनवते नमः
 37. ॐ प्रीत भावनय नमः
 38. ॐ नागहाराय नमः
 39. ॐ व्योम केशाय नमः
 40. ॐ कपालभ्रुते नमः
 41. ॐ कपालाय नमः
 42. ॐ कमनीयाय नमः
 43. ॐ कलानिधये नमः
 44. ॐ त्रिलोचनाय नमः
 45. ॐ त्रिनेत तनयाय नमः
 46. ॐ डिंभाय नमः
 47. ॐ शांताय नमः
 48. ॐ शांतजनप्रियाय नमः
 49. ॐ वटुकाय नमः
 50. ॐ वटु वेषाय नमः
 51. ॐ घट्वाम्गवरधारकाय नमः
 52. ॐ भूताद्वक्षाय नमः
 53. ॐ पशुपतये नमः
 54. ॐ भिक्षुदाय नमः
 55. ॐ परिचारकाय नमः
 56. ॐ दूर्ताय नमः
 57. ॐ दिगंबराय नमः
 58. ॐ शूराय नमः
 59. ॐ हरिणाय नमः
 60. ॐ पांडुलोचनाय नमः
 61. ॐ प्रशांताय नमः
 62. ॐ शांतिदाय नमः
 63. ॐ सिद्धि दाय नमः
 64. ॐ शंकराय नमः
 65. ॐ प्रियबांधवाय नमः
 66. ॐ अष्ट मूर्तये नमः
 67. ॐ निधीशाय नमः
 68. ॐ ज्ञानचक्षुवे नमः
 69. ॐ तपोमयाय नमः
 70. ॐ अष्टाधाराय नमः
 71. ॐ षडाधराय नमः
 72. ॐ सत्सयुक्ताय नमः
 73. ॐ शिखीसखाय नमः
 74. ॐ भूधराय नमः
 75. ॐ भूधराधीशाय नमः
 76. ॐ भूत पतये नमः
 77. ॐ भूतरात्मजाय नमः
 78. ॐ कंकाळाधारिणे नमः
 79. ॐ मुंडिने नमः
 80. ॐ नागयज्ञोपवीतवते नमः
 81. ॐ ज्रुंभनोमोहन स्तंधाय नमः
 82. ॐ भीम रण क्षोभणाय नमः
 83. ॐ शुद्धनीलांजन प्रख्याय नमः
 84. ॐ दैत्यज्ञे नमः
 85. ॐ मुंडभूषिताय नमः
 86. ॐ बलिभुजे नमः
 87. ॐ भलांधिकाय नमः
 88. ॐ बालाय नमः
 89. ॐ अबालविक्रमाय नमः
 90. ॐ सर्वापत्तारणाय नमः
 91. ॐ दुर्गाय नमः
 92. ॐ दुष्ट भूतनिषेविताय नमः
 93. ॐ कामिने नमः
 94. ॐ कलानिधये नमः
 95. ॐ कांताय नमः
 96. ॐ कामिनीवशकृते नमः
 97. ॐ सर्वसिद्धि प्रदाय नमः
 98. ॐ वैश्याय नमः
 99. ॐ प्रभवे नमः
 100. ॐ विष्णवे नमः
 101. ॐ वैद्याय नाम
 102. ॐ मरणाय नमः
 103. ॐ क्षोभनाय नमः
 104. ॐ ज्रुंभनाय नमः
 105. ॐ भीम विक्रमः
 106. ॐ भीमाय नमः
 107. ॐ कालाय नमः
 108. ॐ कालभैरवाय नमः


|| इति श्री कालभैरव अष्टोत्तर शतनामावळि संपूर्णं ||