श्री राधा अष्टोत्तरशतनामावळिः

field_imag_alt

श्री राधा अष्टोत्तरशतनामावळिः

 1. ॐ श्री राधायै नमः
 2. ॐ श्री राधिकायै नमः
 3. ॐ कृष्णवल्लभायै नमः
 4. ॐ कृष्णसंयुक्तायै नमः
 5. ॐ वृंदावनेश्वर्यै नमः
 6. ॐ कृष्णप्रियायै नमः
 7. ॐ मदनमोहिन्यै नमः
 8. ॐ श्रीमत्यै नमः
 9. ॐ कृष्णकांतायै नमः
 10. ॐ कृष्णानंदप्रदायिन्यै नमः
 11. ॐ यशस्विन्यै नमः
 12. ॐ यशोदानंदनवल्लभायै नमः
 13. ॐ त्रैलोक्यसुंदर्यै नमः
 14. ॐ वृंदावनविहारिण्यै नमः
 15. ॐ वृषभानुसुतायै नमः
 16. ॐ हेमांगायै नमः
 17. ॐ उज्ज्वलगात्रिकायै नमः
 18. ॐ शुभांगायै नमः
 19. ॐ विमलांगायै नमः
 20. ॐ विमलायै नमः
 21. ॐ कृष्णचंद्रप्रियायै नमः
 22. ॐ रासप्रियायै नमः
 23. ॐ रासाधिष्टातृदेवतायै नमः
 24. ॐ रसिकायै नमः
 25. ॐ रसिकानंदायै नमः
 26. ॐ रासेश्वर्ये नमः
 27. ॐ रासमंडलमध्यस्थायै नमः
 28. ॐ रासमंडलशोभितायै नमः
 29. ॐ रासमंडलसेव्यायै नमः
 30. ॐ रासक्रिडामनोहर्यै नमः
 31. ॐ कृष्णप्रेमपरायणायै नमः
 32. ॐ वृंदारण्यप्रियायै नमः
 33. ॐ वृंदावनविलासिन्यै नमः
 34. ॐ तुलस्यधिष्टातृदेव्यै नमः
 35. ॐ करुणार्णवसंपूर्णायै नमः
 36. ॐ मंगळप्रदायै नमः
 37. ॐ कृष्णभजनाश्रितायै नमः
 38. ॐ गोविंदार्पितचित्तायै नमः
 39. ॐ गोविंदप्रियकारिण्यै नमः
 40. ॐ रासक्रीडाकर्यै नमः
 41. ॐ रासवासिन्यै नमः
 42. ॐ राससुंदर्यै नमः
 43. ॐ गोकुलत्वप्रदायिन्यै नमः
 44. ॐ किशोरवल्लभायै नमः
 45. ॐ कालिंदीकुलदीपिकायै नमः
 46. ॐ प्रेमप्रियायै नमः
 47. ॐ प्रेमरूपायै नमः
 48. ॐ प्रेमानंदतरंगिण्यै नमः
 49. ॐ प्रेमधात्र्यै नमः
 50. ॐ प्रेमशक्तिमय्यै नमः
 51. ॐ कृष्णप्रेमवत्यै नमः
 52. ॐ कृष्णप्रेमतरंगिण्यै नमः
 53. ॐ गौरचंद्राननायै नमः
 54. ॐ चंद्रगात्र्यै नमः
 55. ॐ सुकोमलायै नमः
 56. ॐ रतिवेषायै नमः
 57. ॐ रतिप्रियायै नमः
 58. ॐ कृष्णरतायै नमः
 59. ॐ कृष्णतोषणतत्परायै नमः
 60. ॐ कृष्णप्रेमवत्यै नमः
 61. ॐ कृष्णभक्तायै नमः
 62. ॐ कृष्णप्रियभक्तायै नमः
 63. ॐ कृष्णक्रीडायै नमः
 64. ॐ प्रेमरतांबिकायै नमः
 65. ॐ कृष्णप्राणायै नमः
 66. ॐ कृष्णप्राणसर्वस्वदायिन्यै नमः
 67. ॐ कोटिकंदर्पलावण्यायै नमः
 68. ॐ कंदर्पकोटिसुंदर्यै नमः
 69. ॐ लीलालावण्यमंगलायै नमः
 70. ॐ करुणार्णवरूपिण्यै नमः
 71. ॐ यमुनापारकौतुकायै नमः
 72. ॐ कृष्णहास्यभाषणतत्परायै नमः
 73. ॐ गोपांगनावेष्टितायै नमः
 74. ॐ कृष्णसंकीर्तिन्यै नमः
 75. ॐ राससक्तायै नमः
 76. ॐ कृष्णभाषातिवेगिन्यै नमः
 77. ॐ कृष्णरागिण्यै नमः
 78. ॐ भाविन्यै नमः
 79. ॐ कृष्णभावनामोदायै नमः
 80. ॐ कृष्णोन्मादविदायिन्यै नमः
 81. ॐ कृष्णार्तकुशलायै नमः
 82. ॐ पतिव्रतायै नमः
 83. ॐ महाभावस्वरूपिण्यै नमः
 84. ॐ कृष्णप्रेमकल्पलतायै नमः
 85. ॐ गोविंदनंदिन्यै नमः
 86. ॐ गोविंदमोहिन्यै नमः
 87. ॐ गोविंदसर्वस्वायै नमः
 88. ॐ सर्वकांताशिरोमण्यै नमः
 89. ॐ कृष्णकांताशिरोमण्यै नमः
 90. ॐ कृष्णप्राणधनायै नमः
 91. ॐ कृष्णप्रेमानंदामृतसिंधवे नमः
 92. ॐ प्रेमचिंतामण्यै नमः
 93. ॐ प्रेमसाध्यशिरोमण्यै नमः
 94. ॐ सर्वैश्वर्यसर्वशक्तिसर्वरसपूर्णायै नमः
 95. ॐ महाभावचिंतामण्यै नमः
 96. ॐ कारुण्यामृतायै नमः
 97. ॐ तारुण्यामृतायै नमः
 98. ॐ लावण्यामृतायै नमः
 99. ॐ निजलज्जापरीधानश्यामपटुशार्यै नमः
 100. ॐ सौंदर्यकुंकुमायै नमः
 101. ॐ सखीप्रणयचंदनायै नमः
 102. ॐ गंधोन्मादितमाधवायै नमः
 103. ॐ महाभावपरमोत्कर्षतर्षिण्यै नमः
 104. ॐ सखीप्रणयितावशायै नमः
 105. ॐ कृष्णप्रियावलीमुख्यायै नमः
 106. ॐ आनंदस्वरूपायै नमः
 107. ॐ रूपगुणसौभाग्यप्रेमसर्वाधिकाराधिकायै नमः
 108. ॐ एकमात्रकृष्णपरायणायै नमः


|| इति श्री राध शतनामावळि समाप्तं ||