शृंगेरि शारद अष्टोत्तर शतनामावळिः

field_imag_alt

श्री शृंगेरि शारद अष्टोत्तर शतनामावळिः - Sri Sringeri Sharada Ashtottara Shatanamavali

 1. ॐ सरस्वत्यै नमः
 2. ॐ महाभद्रायै नमः
 3. ॐ महामायायै नमः
 4. ॐ वरप्रदायै नमः
 5. ॐ श्रीप्रदायै नमः
 6. ॐ पद्मनिलयायै नमः
 7. ॐ पद्मवक्त्रिकायै नमः
 8. ॐ शिवानुजायै नमः
 9. ॐ रामायै नमः
 10. ॐ पुस्तकधारिण्यै नमः 10
 11. ॐ कामरूपायै नमः
 12. ॐ महाविद्यायै नमः
 13. ॐ महापातकनाशिन्यै नमः
 14. ॐ महाश्रियै नमः
 15. ॐ महालक्ष्म्यै नमः
 16. ॐ दिव्यांगायै नमः
 17. ॐ मालिन्यै नमः
 18. ॐ महाकाल्यै नमः
 19. ॐ महापाशायै नमः 20
 20. ॐ महाकारायै नमः
 21. ॐ महांकुशायै नमः
 22. ॐ विनीतायै नमः
 23. ॐ विमलायै नमः
 24. ॐ विश्वायै नमः
 25. ॐ विद्युन्मालायै नमः
 26. ॐ विलासिन्यै नमः
 27. ॐ चंडिकायै नमः
 28. ॐ चंद्रवदनायै नमः
 29. ॐ चंद्रलेखाविभूषितायै नमः 30
 30. ॐ सावित्र्यै नमः
 31. ॐ सुरसायै नमः
 32. ॐ दिव्यायै नमः
 33. ॐ दिव्यालंकारभूषितायै नमः
 34. ॐ वाग्देव्यै नमः
 35. ॐ वसुधायै नमः
 36. ॐ तीव्रायै नमः
 37. ॐ महाभोगायै नमः
 38. ॐ महाबलायै नमः
 39. ॐ गोदावर्यै नमः 40
 40. ॐ गोमत्यै नमः
 41. ॐ जटिलायै नमः
 42. ॐ विंध्यवासिन्यै नमः
 43. ॐ गर्जिन्यै नमः
 44. ॐ भेदिन्यै नमः
 45. ॐ प्रीतायै नमः
 46. ॐ सौदामिन्यै नमः
 47. ॐ भोगदायै नमः
 48. ॐ सत्यवादिन्यै नमः
 49. ॐ सुधामूर्त्यै नमः 50
 50. ॐ सुभद्रायै नमः
 51. ॐ सुरवंदितायै नमः
 52. ॐ यमुनायै नमः
 53. ॐ सुप्रभायै नमः
 54. ॐ निद्रायै नमः
 55. ॐ नित्यायै नमः
 56. ॐ नीरजलोचनायै नमः
 57. ॐ त्रिमूर्त्यै नमः
 58. ॐ त्रिकालज्ञायै नमः
 59. ॐ ब्रह्मिष्ठायै नमः 60
 60. ॐ त्रिगुणात्मिकायै नमः
 61. ॐ महाशांत्यै नमः
 62. ॐ महाविद्यायै नमः
 63. ॐ धारिण्यै नमः
 64. ॐ सर्वात्मिकायै नमः
 65. ॐ शास्त्ररूपायै नमः
 66. ॐ शुंभासुरमर्दिन्यै नमः
 67. ॐ पद्मासनायै नमः
 68. ॐ पद्महस्तायै नमः
 69. ॐ रक्तबीजनिहंत्र्यै नमः 70
 70. ॐ धूम्रलोचनदर्पघ्न्यै नमः
 71. ॐ निशुंभप्राणहारिण्यै नमः
 72. ॐ चामुंडायै नमः
 73. ॐ चंडहंत्र्यै नमः
 74. ॐ मुंडकायप्रभेदिन्यै नमः
 75. ॐ सुप्रभायै नमः
 76. ॐ कालरात्र्यै नमः
 77. ॐ सर्वदेवस्तुतायै नमः
 78. ॐ अनघायै नमः
 79. ॐ पंचाशद्वर्णरूपायै नमः 80
 80. ॐ सुधाकलशधारिण्यै नमः
 81. ॐ ब्राह्म्यै नमः
 82. ॐ माहेश्वर्यै नमः
 83. ॐ कामार्यै नमः
 84. ॐ वैष्णव्यै नमः
 85. ॐ वाराह्यै नमः
 86. ॐ माहेंद्र्यै नमः
 87. ॐ चित्रांबरविभूषितायै नमः
 88. ॐ चित्रमालाधरायै नमः
 89. ॐ कांतायै नमः 90
 90. ॐ चित्रगंधानुलेपनायै नमः
 91. ॐ अक्षमालाधरायै नमः
 92. ॐ नित्यायै नमः
 93. ॐ रूपसौभाग्यदायिन्यै नमः
 94. ॐ श्वेताननायै नमः
 95. ॐ नीलभुजायै नमः
 96. ॐ पीवरस्तनमंडितायै नमः
 97. ॐ सूक्ष्ममध्यायै नमः
 98. ॐ रक्तपादायै नमः
 99. ॐ उन्मदायै नमः 100
 100. ॐ नीलजंघितायै नमः
 101. ॐ बुद्धिरूपायै नमः
 102. ॐ तुष्टिरूपायै नमः
 103. ॐ निद्रारूपायै नमः
 104. ॐ पुष्टिरूपायै नमः
 105. ॐ चतुराननजायायै नमः
 106. ॐ चतुर्वर्गफलदायै नमः
 107. ॐ श्रीशारदांबिकायै नमः 108


इति श्री शृंगेरि शारद अष्टोत्तर शतनामावळिः