Sri Kali Sahasranamavali

field_imag_alt

श्री काली सहस्रनामावळिः

 1. ॐ श्मशानकालिकायै नमः
 2. ॐ काल्यै नमः
 3. ॐ भद्रकाल्यै नमः
 4. ॐ कपालिन्यै नमः
 5. ॐ गुह्यकाल्यै नमः
 6. ॐ महाकाल्यै नमः
 7. ॐ कुरुकुल्लायै नमः
 8. ॐ अविरोधिन्यै नमः
 9. ॐ कालिकायै नमः
 10. ॐ कालरात्र्यै नमः
 11. ॐ महाकालनितंबिन्यै नमः
 12. ॐ कालभैरवभार्यायै नमः
 13. ॐ कुलवर्त्मप्रकाशिन्यै नमः
 14. ॐ कामदायै नमः
 15. ॐ कामिन्यै नमः
 16. ॐ काम्यायै नमः
 17. ॐ कमनीयसुभाविन्यै नमः
 18. ॐ कस्तूरीरसनीलांग्यै नमः
 19. ॐ कुंजरेश्वरगामिन्यै नमः
 20. ॐ ककारवर्णसर्वांग्यै नमः
 21. ॐ कामसुंदर्यै नमः
 22. ॐ कामार्तायै नमः
 23. ॐ कामरूपायै नमः
 24. ॐ कामधेनवे नमः
 25. ॐ कलावत्यै नमः
 26. ॐ कांतायै नमः
 27. ॐ कामस्वरूपायै नमः
 28. ॐ कामाख्यायै नमः
 29. ॐ कुलपालिन्यै नमः
 30. ॐ कुलीनायै नमः
 31. ॐ कुलवत्यै नमः
 32. ॐ अंबायै नमः
 33. ॐ दुर्गायै नमः
 34. ॐ दुर्गार्तिनाशिन्यै नमः
 35. ॐ कौमार्यै नमः
 36. ॐ कुलजायै नमः
 37. ॐ कृष्णाकृष्णदेहायै नमः
 38. ॐ कृशोदर्यै नमः
 39. ॐ कृशांग्यै नमः
 40. ॐ कुलिशांग्यै नमः
 41. ॐ क्रींकार्यै नमः
 42. ॐ कमलायै नमः
 43. ॐ कलायै नमः
 44. ॐ करालास्यायै नमः
 45. ॐ कराल्यै नमः
 46. ॐ कुलकांतायै नमः
 47. ॐ अपराजितायै नमः
 48. ॐ उग्रायै नमः
 49. ॐ उग्रप्रभायै नमः
 50. ॐ दीप्तायै नमः
 51. ॐ विप्रचित्तायै नमः
 52. ॐ महाबलायै नमः
 53. ॐ नीलायै नमः
 54. ॐ घनायै नमः
 55. ॐ बलाकायै नमः
 56. ॐ मात्रामुद्रापितायै नमः
 57. ॐ असितायै नमः
 58. ॐ ब्राह्म्यै नमः
 59. ॐ नारायण्यै नमः
 60. ॐ भद्रायै नमः
 61. ॐ सुभद्रायै नमः
 62. ॐ भक्तवत्सलायै नमः
 63. ॐ माहेश्वर्यै नमः
 64. ॐ चामुंडायै नमः
 65. ॐ वाराह्यै नमः
 66. ॐ नारसिंहिकायै नमः
 67. ॐ वज्रांग्यै नमः
 68. ॐ वज्रकंकाल्यै नमः
 69. ॐ नृमुंडस्रग्विण्यै नमः
 70. ॐ शिवायै नमः
 71. ॐ मालिन्यै नमः
 72. ॐ नरमुंडाल्यै नमः
 73. ॐ गलद्रक्तविभूषणायै नमः
 74. ॐ रक्तचंदनसिक्तांग्यै नमः
 75. ॐ सिंदूरारुणमस्तकायै नमः
 76. ॐ घोररूपायै नमः
 77. ॐ घोरदंष्ट्रायै नमः
 78. ॐ घोराघोरतरायै नमः
 79. ॐ शुभायै नमः
 80. ॐ महादंष्ट्रायै नमः
 81. ॐ महामायायै नमः
 82. ॐ सुदत्यै नमः
 83. ॐ युगदंतुरायै नमः
 84. ॐ सुलोचनायै नमः
 85. ॐ विरूपाक्ष्यै नमः
 86. ॐ विशालाक्ष्यै नमः
 87. ॐ त्रिलोचनायै नमः
 88. ॐ शारदेंदुप्रसन्नास्यायै नमः
 89. ॐ स्फुरत्स्मेरांबुजेक्षणायै नमः
 90. ॐ अट्टहासायै नमः
 91. ॐ प्रसन्नास्यायै नमः
 92. ॐ स्मेरवक्त्रायै नमः
 93. ॐ सुभाषिण्यै नमः
 94. ॐ प्रसन्नपद्मवदनायै नमः
 95. ॐ स्मितास्यायै नमः
 96. ॐ प्रियभाषिण्यै नमः
 97. ॐ कोटराक्ष्यै नमः
 98. ॐ कुलश्रेष्ठायै नमः
 99. ॐ महत्यै नमः
 100. ॐ बहुभाषिण्यै नमः
 101. ॐ सुमत्यै नमः
 102. ॐ कुमत्यै नमः
 103. ॐ चंडायै नमः
 104. ॐ चंडमुंडायै नमः
 105. ॐ अतिवेगिन्यै नमः
 106. ॐ प्रचंडायै नमः
 107. ॐ चंडिकायै नमः
 108. ॐ चंड्यै नमः
 109. ॐ चर्चिकायै नमः
 110. ॐ चंडवेगिन्यै नमः
 111. ॐ सुकेश्यै नमः
 112. ॐ मुक्तकेश्यै नमः
 113. ॐ दीर्घकेश्यै नमः
 114. ॐ महत्कचायै नमः
 115. ॐ प्रेतदेहाकर्णपूरायै नमः
 116. ॐ प्रेतपाणीसुमेखलायै नमः
 117. ॐ प्रेतासनायै नमः
 118. ॐ प्रियप्रेतायै नमः
 119. ॐ प्रेतभूमिकृतालयायै नमः
 120. ॐ श्मशानवासिन्यै नमः
 121. ॐ पुण्यायै नमः
 122. ॐ पुण्यदायै नमः
 123. ॐ कुलपंडितायै नमः
 124. ॐ पुण्यालयायै नमः
 125. ॐ पुण्यदेहायै नमः
 126. ॐ पुण्यश्लोक्यै नमः
 127. ॐ पावन्यै नमः
 128. ॐ पुत्रायै नमः
 129. ॐ पवित्रायै नमः
 130. ॐ परमायै नमः
 131. ॐ पुरायै नमः
 132. ॐ पुण्यविभूषणायै नमः
 133. ॐ पुण्यनाम्न्यै नमः
 134. ॐ भीतिहरायै नमः
 135. ॐ वरदायै नमः
 136. ॐ खड्गपाणिन्यै नमः
 137. ॐ नृमुंडहस्तशस्तायै नमः
 138. ॐ छिन्नमस्तायै नमः
 139. ॐ सुनासिकायै नमः
 140. ॐ दक्षिणायै नमः
 141. ॐ श्यामलायै नमः
 142. ॐ श्यामायै नमः
 143. ॐ शांतायै नमः
 144. ॐ पीनोन्नतस्तन्यै नमः
 145. ॐ दिगंबरायै नमः
 146. ॐ घोररावायै नमः
 147. ॐ सृक्कांतायै नमः
 148. ॐ रक्तवाहिन्यै नमः
 149. ॐ घोररावायै नमः
 150. ॐ खड्गायै नमः
 151. ॐ विशंकायै नमः
 152. ॐ मदनातुरायै नमः
 153. ॐ मत्तायै नमः
 154. ॐ प्रमत्तायै नमः
 155. ॐ प्रमदायै नमः
 156. ॐ सुधासिंधुनिवासिन्यै नमः
 157. ॐ अतिमत्तायै नमः
 158. ॐ महामत्तायै नमः
 159. ॐ सर्वाकर्षणकारिण्यै नमः
 160. ॐ गीतप्रियायै नमः
 161. ॐ वाद्यरतायै नमः
 162. ॐ प्रेतनृत्यपरायणायै नमः
 163. ॐ चतुर्भुजायै नमः
 164. ॐ दशभुजायै नमः
 165. ॐ अष्टादशभुजायै नमः
 166. ॐ कात्यायन्यै नमः
 167. ॐ जगन्मात्रे नमः
 168. ॐ जगत्यै नमः
 169. ॐ परमेश्वर्यै नमः
 170. ॐ जगद्बंधवे नमः
 171. ॐ जगद्धात्र्यै नमः
 172. ॐ जगदानंदकारिण्यै नमः
 173. ॐ जगन्मय्यै नमः
 174. ॐ हैमवत्यै नमः
 175. ॐ महामहायै नमः
 176. ॐ नागयज्ञोपवीतांग्यै नमः
 177. ॐ नागिन्यै नमः
 178. ॐ नागशायिन्यै नमः
 179. ॐ नागकन्यायै नमः
 180. ॐ देवकन्यायै नमः
 181. ॐ गंधर्व्यै नमः
 182. ॐ किन्नरेश्वर्यै नमः
 183. ॐ मोहरात्र्यै नमः
 184. ॐ महारात्र्यै नमः
 185. ॐ दारुणायै नमः
 186. ॐ भासुरांबरायै नमः
 187. ॐ विद्याधर्यै नमः
 188. ॐ वसुमत्यै नमः
 189. ॐ यक्षिण्यै नमः
 190. ॐ योगिन्यै नमः
 191. ॐ जरायै नमः
 192. ॐ राक्षस्यै नमः
 193. ॐ डाकिन्यै नमः
 194. ॐ वेदमय्यै नमः
 195. ॐ वेदविभूषणायै नमः
 196. ॐ श्रुत्यै नमः
 197. ॐ स्मृत्यै नमः
 198. ॐ महाविद्यायै नमः
 199. ॐ गुह्यविद्यायै नमः
 200. ॐ पुरातन्यै नमः
 201. ॐ चिंत्यायै नमः
 202. ॐ अचिंत्यायै नमः
 203. ॐ सुधायै नमः
 204. ॐ स्वाहायै नमः
 205. ॐ निद्रायै नमः
 206. ॐ तंद्रायै नमः
 207. ॐ पार्वत्यै नमः
 208. ॐ अपर्णायै नमः
 209. ॐ निश्चलायै नमः
 210. ॐ लोलायै नमः
 211. ॐ सर्वविद्यायै नमः
 212. ॐ तपस्विन्यै नमः
 213. ॐ गंगायै नमः
 214. ॐ काश्यै नमः
 215. ॐ शच्यै नमः
 216. ॐ सीतायै नमः
 217. ॐ सत्यै नमः
 218. ॐ सत्यपरायणायै नमः
 219. ॐ नीत्यै नमः
 220. ॐ सुनीत्यै नमः
 221. ॐ सुरुच्यै नमः
 222. ॐ तुष्ट्यै नमः
 223. ॐ पुष्ट्यै नमः
 224. ॐ धृत्यै नमः
 225. ॐ क्षमायै नमः
 226. ॐ वाण्यै नमः
 227. ॐ बुद्ध्यै नमः
 228. ॐ महालक्ष्म्यै नमः
 229. ॐ लक्ष्म्यै नमः
 230. ॐ नीलसरस्वत्यै नमः
 231. ॐ स्रोतस्वत्यै नमः
 232. ॐ सरस्वत्यै नमः
 233. ॐ मातंग्यै नमः
 234. ॐ विजयायै नमः
 235. ॐ जयायै नमः
 236. ॐ नद्यै नमः
 237. ॐ सिंधवे नमः
 238. ॐ सर्वमय्यै नमः
 239. ॐ तारायै नमः
 240. ॐ शून्यनिवासिन्यै नमः
 241. ॐ शुद्धायै नमः
 242. ॐ तरंगिण्यै नमः
 243. ॐ मेधायै नमः
 244. ॐ लाकिन्यै नमः
 245. ॐ बहुरूपिण्यै नमः
 246. ॐ स्थूलायै नमः
 247. ॐ सूक्ष्मायै नमः
 248. ॐ सूक्ष्मतरायै नमः
 249. ॐ भगवत्यै नमः
 250. ॐ अनुरूपिण्यै नमः
 251. ॐ परमाणुस्वरूपायै नमः
 252. ॐ चिदानंदस्वरूपिण्यै नमः
 253. ॐ सदानंदमय्यै नमः
 254. ॐ सत्यायै नमः
 255. ॐ सर्वानंदस्वरूपिण्यै नमः
 256. ॐ सुनंदायै नमः
 257. ॐ नंदिन्यै नमः
 258. ॐ स्तुत्यायै नमः
 259. ॐ स्तवनीयस्वभाविन्यै नमः
 260. ॐ रंगिण्यै नमः
 261. ॐ टंकिन्यै नमः
 262. ॐ चित्रायै नमः
 263. ॐ विचित्रायै नमः
 264. ॐ चित्ररूपिण्यै नमः
 265. ॐ पद्मायै नमः
 266. ॐ पद्मालयायै नमः
 267. ॐ पद्ममुख्यै नमः
 268. ॐ पद्मविभूषणायै नमः
 269. ॐ शाकिन्यै नमः
 270. ॐ क्षांतायै नमः
 271. ॐ राकिण्यै नमः
 272. ॐ रुधिरप्रियायै नमः
 273. ॐ भ्रांत्यै नमः
 274. ॐ भवान्यै नमः
 275. ॐ रुद्राण्यै नमः
 276. ॐ मृडान्यै नमः
 277. ॐ शत्रुमर्दिन्यै नमः
 278. ॐ उपेंद्राण्यै नमः
 279. ॐ महेंद्राण्यै नमः
 280. ॐ ज्योत्स्नायै नमः
 281. ॐ चंद्रस्वरूपिण्यै नमः
 282. ॐ सूर्यात्मिकायै नमः
 283. ॐ रुद्रपत्न्यै नमः
 284. ॐ रौद्र्यै नमः
 285. ॐ स्त्रियै नमः
 286. ॐ प्रकृत्यै नमः
 287. ॐ पुंसे नमः
 288. ॐ शक्त्यै नमः
 289. ॐ मुक्त्यै नमः
 290. ॐ मत्यै नमः
 291. ॐ मात्रे नमः
 292. ॐ भक्त्यै नमः
 293. ॐ पतिव्रतायै नमः
 294. ॐ सर्वेश्वर्यै नमः
 295. ॐ सर्वमात्रे नमः
 296. ॐ शर्वाण्यै नमः
 297. ॐ हरवल्लभायै नमः
 298. ॐ सर्वज्ञायै नमः
 299. ॐ सिद्धिदायै नमः
 300. ॐ सिद्धायै नमः
 301. ॐ भव्याभव्यायै नमः
 302. ॐ भयापहायै नमः
 303. ॐ कर्त्र्यै नमः
 304. ॐ हर्त्र्यै नमः
 305. ॐ पालयित्र्यै नमः
 306. ॐ शर्वर्यै नमः
 307. ॐ तामस्यै नमः
 308. ॐ दयायै नमः
 309. ॐ तमिस्रातामस्यै नमः
 310. ॐ स्थास्नवे नमः
 311. ॐ स्थिरायै नमः
 312. ॐ धीरायै नमः
 313. ॐ चार्वंग्यै नमः
 314. ॐ चंचलायै नमः
 315. ॐ लोलजिह्वायै नमः
 316. ॐ चारुचरित्रिण्यै नमः
 317. ॐ त्रपायै नमः
 318. ॐ त्रपावत्यै नमः
 319. ॐ लज्जायै नमः
 320. ॐ विलज्जायै नमः
 321. ॐ हरयौवत्यै नमः
 322. ॐ सत्यवत्यै नमः
 323. ॐ धर्मनिष्ठायै नमः
 324. ॐ श्रेष्ठायै नमः
 325. ॐ निष्ठुरवादिन्यै नमः
 326. ॐ गरिष्ठायै नमः
 327. ॐ दुष्टसंहंत्र्यै नमः
 328. ॐ विशिष्टायै नमः
 329. ॐ श्रेयस्यै नमः
 330. ॐ घृणायै नमः
 331. ॐ भीमायै नमः
 332. ॐ भयानकायै नमः
 333. ॐ भीमनादिन्यै नमः
 334. ॐ भिये नमः
 335. ॐ प्रभावत्यै नमः
 336. ॐ वागीश्वर्यै नमः
 337. ॐ श्रिये नमः
 338. ॐ यमुनायै नमः
 339. ॐ यज्ञकर्त्र्यै नमः
 340. ॐ यजुःप्रियायै नमः
 341. ॐ ऋक्सामाथर्वनिलयायै नमः
 342. ॐ रागिण्यै नमः
 343. ॐ शोभनायै नमः
 344. ॐ सुरायै नमः
 345. ॐ कलकंठ्यै नमः
 346. ॐ कंबुकंठ्यै नमः
 347. ॐ वेणुवीणापरायणायै नमः
 348. ॐ वंशिन्यै नमः
 349. ॐ वैष्णव्यै नमः
 350. ॐ स्वच्छायै नमः
 351. ॐ धात्र्यै नमः
 352. ॐ त्रिजगदीश्वर्यै नमः
 353. ॐ मधुमत्यै नमः
 354. ॐ कुंडलिन्यै नमः
 355. ॐ ऋद्ध्यै नमः
 356. ॐ शुद्ध्यै नमः
 357. ॐ शुचिस्मितायै नमः
 358. ॐ रंभोर्वशीरतीरामायै नमः
 359. ॐ रोहिण्यै नमः
 360. ॐ रेवत्यै नमः
 361. ॐ मघायै नमः
 362. ॐ शंखिन्यै नमः
 363. ॐ चक्रिण्यै नमः
 364. ॐ कृष्णायै नमः
 365. ॐ गदिन्यै नमः
 366. ॐ पद्मिन्यै नमः
 367. ॐ शूलिन्यै नमः
 368. ॐ परिघास्त्रायै नमः
 369. ॐ पाशिन्यै नमः
 370. ॐ शार्ङ्गपाणिन्यै नमः
 371. ॐ पिनाकधारिण्यै नमः
 372. ॐ धूम्रायै नमः
 373. ॐ सुरभ्यै नमः
 374. ॐ वनमालिन्यै नमः
 375. ॐ रथिन्यै नमः
 376. ॐ समरप्रीतायै नमः
 377. ॐ वेगिन्यै नमः
 378. ॐ रणपंडितायै नमः
 379. ॐ जटिन्यै नमः
 380. ॐ वज्रिण्यै नमः
 381. ॐ नीललावण्यांबुधिचंद्रिकायै नमः
 382. ॐ बलिप्रियायै नमः
 383. ॐ सदापूज्यायै नमः
 384. ॐ दैत्येंद्रमथिन्यै नमः
 385. ॐ महिषासुरसंहर्त्र्यै नमः
 386. ॐ रक्तदंतिकायै नमः
 387. ॐ रक्तपायै नमः
 388. ॐ रुधिराक्तांग्यै नमः
 389. ॐ रक्तखर्परधारिण्यै नमः
 390. ॐ रक्तप्रियायै नमः
 391. ॐ मांसरुचये नमः
 392. ॐ वासवासक्तमानसायै नमः
 393. ॐ गलच्छोणितमुंडाल्यै नमः
 394. ॐ कंठमालाविभूषणायै नमः
 395. ॐ शवासनायै नमः
 396. ॐ चितांतस्स्थायै नमः
 397. ॐ माहेश्यै नमः
 398. ॐ वृषवाहिन्यै नमः
 399. ॐ व्याघ्रत्वगंबरायै नमः
 400. ॐ चीनचैलिन्यै नमः
 401. ॐ सिंहवाहिन्यै नमः
 402. ॐ वामदेव्यै नमः
 403. ॐ महादेव्यै नमः
 404. ॐ गौर्यै नमः
 405. ॐ सर्वज्ञभामिन्यै नमः
 406. ॐ बालिकायै नमः
 407. ॐ तरुण्यै नमः
 408. ॐ वृद्धायै नमः
 409. ॐ वृद्धमात्रे नमः
 410. ॐ जरातुरायै नमः
 411. ॐ सुभ्रुवे नमः
 412. ॐ विलासिन्यै नमः
 413. ॐ ब्रह्मवादिन्यै नमः
 414. ॐ ब्राह्मण्यै नमः
 415. ॐ सत्यै नमः
 416. ॐ सुप्तवत्यै नमः
 417. ॐ चित्रलेखायै नमः
 418. ॐ लोपामुद्रायै नमः
 419. ॐ सुरेश्वर्यै नमः
 420. ॐ अमोघायै नमः
 421. ॐ अरुंधत्यै नमः
 422. ॐ तीक्ष्णायै नमः
 423. ॐ भोगवत्यै नमः
 424. ॐ अनुरागिण्यै नमः
 425. ॐ मंदाकिन्यै नमः
 426. ॐ मंदहासायै नमः
 427. ॐ ज्वालामुख्यै नमः
 428. ॐ असुरांतकायै नमः
 429. ॐ मानदायै नमः
 430. ॐ मानिनीमान्यायै नमः
 431. ॐ माननीयायै नमः
 432. ॐ मदातुरायै नमः
 433. ॐ मदिरायै नमः
 434. ॐ मेदुरायै नमः
 435. ॐ उन्मादायै नमः
 436. ॐ मेध्यायै नमः
 437. ॐ साध्यायै नमः
 438. ॐ प्रसादिन्यै नमः
 439. ॐ सुमध्यायै नमः
 440. ॐ अनंतगुणिन्यै नमः
 441. ॐ सर्वलोकोत्तमोत्तमायै नमः
 442. ॐ जयदायै नमः
 443. ॐ जित्वरायै नमः
 444. ॐ जैत्र्यै नमः
 445. ॐ जयश्रिये नमः
 446. ॐ जयशालिन्यै नमः
 447. ॐ सुखदायै नमः
 448. ॐ शुभदायै नमः
 449. ॐ सख्यै नमः
 450. ॐ संक्षोभकारिण्यै नमः
 451. ॐ शिवदूत्यै नमः
 452. ॐ भूतिमत्यै नमः
 453. ॐ विभूत्यै नमः
 454. ॐ भूषणाननायै नमः
 455. ॐ कुंत्यै नमः
 456. ॐ कुलस्त्रीकुलपालिकायै नमः
 457. ॐ कीर्त्यै नमः
 458. ॐ यशस्विन्यै नमः
 459. ॐ भूषायै नमः
 460. ॐ भूष्ठायै नमः
 461. ॐ भूतपतिप्रियायै नमः
 462. ॐ सुगुणायै नमः
 463. ॐ निर्गुणायै नमः
 464. ॐ अधिष्ठायै नमः
 465. ॐ निष्ठायै नमः
 466. ॐ काष्ठायै नमः
 467. ॐ प्रकाशिन्यै नमः
 468. ॐ धनिष्ठायै नमः
 469. ॐ धनदायै नमः
 470. ॐ धन्यायै नमः
 471. ॐ वसुधायै नमः
 472. ॐ सुप्रकाशिन्यै नमः
 473. ॐ उर्वीगुर्व्यै नमः
 474. ॐ गुरुश्रेष्ठायै नमः
 475. ॐ षड्गुणायै नमः
 476. ॐ त्रिगुणात्मिकायै नमः
 477. ॐ राज्ञामाज्ञायै नमः
 478. ॐ महाप्राज्ञायै नमः
 479. ॐ निर्गुणात्मिकायै नमः
 480. ॐ महाकुलीनायै नमः
 481. ॐ निष्कामायै नमः
 482. ॐ सकामायै नमः
 483. ॐ कामजीवनायै नमः
 484. ॐ कामदेवकलायै नमः
 485. ॐ रामायै नमः
 486. ॐ अभिरामायै नमः
 487. ॐ शिवनर्तक्यै नमः
 488. ॐ चिंतामण्यै नमः
 489. ॐ कल्पलतायै नमः
 490. ॐ जाग्रत्यै नमः
 491. ॐ दीनवत्सलायै नमः
 492. ॐ कार्तिक्यै नमः
 493. ॐ कृत्तिकायै नमः
 494. ॐ कृत्यायै नमः
 495. ॐ अयोध्यायै नमः
 496. ॐ विषमायै नमः
 497. ॐ समायै नमः
 498. ॐ सुमंत्रायै नमः
 499. ॐ मंत्रिण्यै नमः
 500. ॐ घूर्णायै नमः
 501. ॐ ह्लादीन्यै नमः
 502. ॐ क्लेशनाशिन्यै नमः
 503. ॐ त्रैलोक्यजनन्यै नमः
 504. ॐ हृष्टायै नमः
 505. ॐ निर्मांसामलरूपिण्यै नमः
 506. ॐ तडागनिम्नजठरायै नमः
 507. ॐ शुष्कमांसास्थिमालिन्यै नमः
 508. ॐ अवंत्यै नमः
 509. ॐ मधुरायै नमः
 510. ॐ हृद्यायै नमः
 511. ॐ त्रैलोक्यपावनक्षमायै नमः
 512. ॐ व्यक्ताव्यक्तायै नमः
 513. ॐ अनेकमूर्त्यै नमः
 514. ॐ शरभ्यै नमः
 515. ॐ क्षेमंकर्यै नमः
 516. ॐ शांकर्यै नमः
 517. ॐ सर्वसम्मोहकारिण्यै नमः
 518. ॐ ऊर्ध्वतेजस्विन्यै नमः
 519. ॐ क्लिन्नायै नमः
 520. ॐ महातेजस्विन्यै नमः
 521. ॐ अद्वैतायै नमः
 522. ॐ पूज्यायै नमः
 523. ॐ सर्वमंगलायै नमः
 524. ॐ सर्वप्रियंकर्यै नमः
 525. ॐ भोग्यायै नमः
 526. ॐ धनिन्यै नमः
 527. ॐ पिशिताशनायै नमः
 528. ॐ भयंकर्यै नमः
 529. ॐ पापहरायै नमः
 530. ॐ निष्कलंकायै नमः
 531. ॐ वशंकर्यै नमः
 532. ॐ आशायै नमः
 533. ॐ तृष्णायै नमः
 534. ॐ चंद्रकलायै नमः
 535. ॐ निद्राणायै नमः
 536. ॐ वायुवेगिन्यै नमः
 537. ॐ सहस्रसूर्यसंकाशायै नमः
 538. ॐ चंद्रकोटिसमप्रभायै नमः
 539. ॐ निशुंभशुंभसंहर्त्र्यै नमः
 540. ॐ रक्तबीजविनाशिन्यै नमः
 541. ॐ मधुकैटभसंहर्त्र्यै नमः
 542. ॐ महिषासुरघातिन्यै नमः
 543. ॐ वह्निमंडलमध्यस्थायै नमः
 544. ॐ सर्वसत्वप्रितिष्ठितायै नमः
 545. ॐ सर्वाचारवत्यै नमः
 546. ॐ सर्वदेवकन्याऽतिदेवतायै नमः
 547. ॐ दक्षकन्यायै नमः
 548. ॐ दक्षयज्ञनाशिन्यै नमः
 549. ॐ दुर्गतारिण्यै नमः
 550. ॐ इज्यायै नमः
 551. ॐ विभायै नमः
 552. ॐ भूत्यै नमः
 553. ॐ सत्कीर्त्यै नमः
 554. ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः
 555. ॐ रंभोर्वै नमः
 556. ॐ चतुरायै नमः
 557. ॐ राकायै नमः
 558. ॐ जयंत्यै नमः
 559. ॐ वरुणायै नमः
 560. ॐ कुह्वै नमः
 561. ॐ मनस्विन्यै नमः
 562. ॐ देवमात्रे नमः
 563. ॐ यशस्यायै नमः
 564. ॐ ब्रह्मवादिन्यै नमः
 565. ॐ सिद्धिदायै नमः
 566. ॐ वृद्धिदायै नमः
 567. ॐ वृद्ध्यै नमः
 568. ॐ सर्वाद्यायै नमः
 569. ॐ सर्वदायिन्यै नमः
 570. ॐ आधाररूपिण्यै नमः
 571. ॐ ध्येयायै नमः
 572. ॐ मूलाधारनिवासिन्यै नमः
 573. ॐ आज्ञायै नमः
 574. ॐ प्रज्ञायै नमः
 575. ॐ पूर्णमनसे नमः
 576. ॐ चंद्रमुख्यै नमः
 577. ॐ अनुकूलिन्यै नमः
 578. ॐ वावदूकायै नमः
 579. ॐ निम्ननाभ्यै नमः
 580. ॐ सत्यसंधायै नमः
 581. ॐ दृढव्रतायै नमः
 582. ॐ आन्वीक्षिक्यै नमः
 583. ॐ दंडनीत्यै नमः
 584. ॐ त्रय्यै नमः
 585. ॐ त्रिदिवसुंदर्यै नमः
 586. ॐ ज्वालिन्यै नमः
 587. ॐ ज्वलिन्यै नमः
 588. ॐ शैलतनयायै नमः
 589. ॐ विंध्यवासिन्यै नमः
 590. ॐ प्रत्ययायै नमः
 591. ॐ खेचर्यै नमः
 592. ॐ धैर्यायै नमः
 593. ॐ तुरीयायै नमः
 594. ॐ विमलातुरायै नमः
 595. ॐ प्रगल्भायै नमः
 596. ॐ वारुण्यै नमः
 597. ॐ क्षामायै नमः
 598. ॐ दर्शिन्यै नमः
 599. ॐ विस्फुलिंगिन्यै नमः
 600. ॐ सिद्ध्यै नमः
 601. ॐ सदाप्राप्त्यै नमः
 602. ॐ प्रकाम्यायै नमः
 603. ॐ महिम्ने नमः
 604. ॐ अणिम्ने नमः
 605. ॐ ईक्षायै नमः
 606. ॐ वशित्वायै नमः
 607. ॐ ईशित्वायै नमः
 608. ॐ ऊर्ध्वनिवासिन्यै नमः
 609. ॐ लघिम्ने नमः
 610. ॐ सावित्र्यै नमः
 611. ॐ गायत्र्यै नमः
 612. ॐ भुवनेश्वर्यै नमः
 613. ॐ मनोहरायै नमः
 614. ॐ चितायै नमः
 615. ॐ दिव्यायै नमः
 616. ॐ देव्युदारायै नमः
 617. ॐ मनोरमायै नमः
 618. ॐ पिंगलायै नमः
 619. ॐ कपिलायै नमः
 620. ॐ जिह्वायै नमः
 621. ॐ रसज्ञायै नमः
 622. ॐ रसिकायै नमः
 623. ॐ रसायै नमः
 624. ॐ सुषुम्नेडायोगवत्यै नमः
 625. ॐ गांधार्यै नमः
 626. ॐ नवकांतकायै नमः
 627. ॐ पांचालीरुक्मिणीराधाराध्यायै नमः
 628. ॐ राधिकायै नमः
 629. ॐ अमृतायै नमः
 630. ॐ तुलसीबृंदायै नमः
 631. ॐ कैटभ्यै नमः
 632. ॐ कपटेश्वर्यै नमः
 633. ॐ उग्रचंडेश्वर्यै नमः
 634. ॐ वीरजनन्यै नमः
 635. ॐ वीरसुंदर्यै नमः
 636. ॐ उग्रतारायै नमः
 637. ॐ यशोदाख्यायै नमः
 638. ॐ देवक्यै नमः
 639. ॐ देवमानितायै नमः
 640. ॐ निरंजनायै नमः
 641. ॐ चित्रदेव्यै नमः
 642. ॐ क्रोधिन्यै नमः
 643. ॐ कुलदीपिकायै नमः
 644. ॐ कुलरागीश्वर्यै नमः
 645. ॐ ज्वालायै नमः
 646. ॐ मात्रिकायै नमः
 647. ॐ द्राविण्यै नमः
 648. ॐ द्रवायै नमः
 649. ॐ योगीश्वर्यै नमः
 650. ॐ महामार्यै नमः
 651. ॐ भ्रामर्यै नमः
 652. ॐ बिंदुरूपिण्यै नमः
 653. ॐ दूत्यै नमः
 654. ॐ प्राणेश्वर्यै नमः
 655. ॐ गुप्तायै नमः
 656. ॐ बहुलायै नमः
 657. ॐ डामर्यै नमः
 658. ॐ प्रभायै नमः
 659. ॐ कुब्जिकायै नमः
 660. ॐ ज्ञानिन्यै नमः
 661. ॐ ज्येष्ठायै नमः
 662. ॐ भुशुंड्यै नमः
 663. ॐ प्रकटाकृत्यै नमः
 664. ॐ गोपिन्यै नमः
 665. ॐ मायाकामबीजेश्वर्यै नमः
 666. ॐ प्रियायै नमः
 667. ॐ शाकंभर्यै नमः
 668. ॐ कोकनदायै नमः
 669. ॐ सुसत्यायै नमः
 670. ॐ तिलोत्तमायै नमः
 671. ॐ अमेयायै नमः
 672. ॐ विक्रमायै नमः
 673. ॐ क्रूरायै नमः
 674. ॐ सम्यक्छीलायै नमः
 675. ॐ त्रिविक्रमायै नमः
 676. ॐ स्वस्त्यै नमः
 677. ॐ हव्यवहायै नमः
 678. ॐ प्रीतिरुक्मायै नमः
 679. ॐ धूम्रार्चिरंगदायै नमः
 680. ॐ तपिन्यै नमः
 681. ॐ तापिन्यै नमः
 682. ॐ विश्वभोगदायै नमः
 683. ॐ धरणीधरायै नमः
 684. ॐ त्रिखंडायै नमः
 685. ॐ रोधिन्यै नमः
 686. ॐ वश्यायै नमः
 687. ॐ सकलायै नमः
 688. ॐ शब्दरूपिण्यै नमः
 689. ॐ बीजरूपायै नमः
 690. ॐ महामुद्रायै नमः
 691. ॐ वशिन्यै नमः
 692. ॐ योगरूपिण्यै नमः
 693. ॐ अनंगकुसुमायै नमः
 694. ॐ अनंगमेखलायै नमः
 695. ॐ अनंगरूपिण्यै नमः
 696. ॐ अनंगमदनायै नमः
 697. ॐ अनंगरेखायै नमः
 698. ॐ अनंगांकुशेश्वर्यै नमः
 699. ॐ अनंगमालिन्यै नमः
 700. ॐ कामेश्वर्यै नमः
 701. ॐ सर्वार्थसाधिकायै नमः
 702. ॐ सर्वतंत्रमय्यै नमः
 703. ॐ सर्वमोदिन्यै नमः
 704. ॐ आनंदरूपिण्यै नमः
 705. ॐ वज्रेश्वर्यै नमः
 706. ॐ जयिन्यै नमः
 707. ॐ सर्वदुःखक्षयंकर्यै नमः
 708. ॐ षडंगयुवत्यै नमः
 709. ॐ योगयुक्तायै नमः
 710. ॐ ज्वालांशुमालिन्यै नमः
 711. ॐ दुराशयायै नमः
 712. ॐ दुराधारायै नमः
 713. ॐ दुर्जयायै नमः
 714. ॐ दुर्गरूपिण्यै नमः
 715. ॐ दुरंतायै नमः
 716. ॐ दुष्कृतिहरायै नमः
 717. ॐ दुर्ध्येयायै नमः
 718. ॐ दुरतिक्रमायै नमः
 719. ॐ हंसेश्वर्यै नमः
 720. ॐ त्रिलोकस्थायै नमः
 721. ॐ शाकंभर्यै नमः
 722. ॐ त्रिकोणनिलयायै नमः
 723. ॐ नित्यायै नमः
 724. ॐ परमामृतरंजितायै नमः
 725. ॐ महाविद्येश्वर्यै नमः
 726. ॐ श्वेतायै नमः
 727. ॐ भेरुंडायै नमः
 728. ॐ कुलसुंदर्यै नमः
 729. ॐ त्वरितायै नमः
 730. ॐ भक्तिसंयुक्तायै नमः
 731. ॐ भक्तिवश्यायै नमः
 732. ॐ सनातन्यै नमः
 733. ॐ भक्तानंदमय्यै नमः
 734. ॐ भक्तभावितायै नमः
 735. ॐ भक्तशंकर्यै नमः
 736. ॐ सर्वसौंदर्यनिलयायै नमः
 737. ॐ सर्वसौभाग्यशालिन्यै नमः
 738. ॐ सर्वसंभोगभवनायै नमः
 739. ॐ सर्वसौख्यानुरूपिण्यै नमः
 740. ॐ कुमारीपूजनरतायै नमः
 741. ॐ कुमारीव्रतचारिण्यै नमः
 742. ॐ कुमारीभक्तिसुखिन्यै नमः
 743. ॐ कुमारीरूपधारिण्यै नमः
 744. ॐ कुमारीपूजकप्रीतायै नमः
 745. ॐ कुमारीप्रीतिदप्रियायै नमः
 746. ॐ कुमारीसेवकासंगायै नमः
 747. ॐ कुमारीसेवकालयायै नमः
 748. ॐ आनंदभैरव्यै नमः
 749. ॐ बालभैरव्यै नमः
 750. ॐ वटुभैरव्यै नमः
 751. ॐ श्मशानभैरव्यै नमः
 752. ॐ कालभैरव्यै नमः
 753. ॐ पुरभैरव्यै नमः
 754. ॐ महाभैरवपत्न्यै नमः
 755. ॐ परमानंदभैरव्यै नमः
 756. ॐ सुरानंदभैरव्यै नमः
 757. ॐ उन्मदानंदभैरव्यै नमः
 758. ॐ यज्ञानंदभैरव्यै नमः
 759. ॐ तरुणभैरव्यै नमः
 760. ॐ ज्ञानानंदभैरव्यै नमः
 761. ॐ अमृतानंदभैरव्यै नमः
 762. ॐ महाभयंकर्यै नमः
 763. ॐ तीव्रायै नमः
 764. ॐ तीव्रवेगायै नमः
 765. ॐ तरस्विन्यै नमः
 766. ॐ त्रिपुरापरमेशान्यै नमः
 767. ॐ सुंदर्यै नमः
 768. ॐ पुरसुंदर्यै नमः
 769. ॐ त्रिपुरेश्यै नमः
 770. ॐ पंचदश्यै नमः
 771. ॐ पंचम्यै नमः
 772. ॐ पुरवासिन्यै नमः
 773. ॐ महासप्तदश्यै नमः
 774. ॐ षोडश्यै नमः
 775. ॐ त्रिपुरेश्वर्यै नमः
 776. ॐ महांकुशस्वरूपायै नमः
 777. ॐ महाचक्रेश्वर्यै नमः
 778. ॐ नवचक्रेश्वर्यै नमः
 779. ॐ चक्रेश्वर्यै नमः
 780. ॐ त्रिपुरमालिन्यै नमः
 781. ॐ राजचक्रेश्वर्यै नमः
 782. ॐ राज्ञ्यै नमः
 783. ॐ महात्रिपुरसुंदर्यै नमः
 784. ॐ सिंदूरपूररुचिरायै नमः
 785. ॐ श्रीमत्त्रिपुरसुंदर्यै नमः
 786. ॐ सर्वांगसुंदर्यै नमः
 787. ॐ रक्तारक्तवस्त्रोत्तरीयकायै नमः
 788. ॐ चमरीवालकुटिलायै नमः
 789. ॐ निर्मलश्यामकेशिन्यै नमः
 790. ॐ वज्रमौक्तिकरत्नाढ्यायै नमः
 791. ॐ किरीटकुंडलोज्ज्वलायै नमः
 792. ॐ रत्नकुंडलसंयुक्तायै नमः
 793. ॐ स्फुरद्गंडमनोरमायै नमः
 794. ॐ सूर्यकांतेंदुकांताढ्यायै नमः
 795. ॐ स्पर्शाश्मगलभूषणायै नमः
 796. ॐ बीजपूरस्फुरद्बीजदंतपंक्तये नमः
 797. ॐ अनुत्तमायै नमः
 798. ॐ मातंगकुंभवक्षोजायै नमः
 799. ॐ लसत्कनकदक्षिणायै नमः
 800. ॐ मनोज्ञशष्कुलीकर्णायै नमः
 801. ॐ हंसीगतिविडंबिन्यै नमः
 802. ॐ षट्चक्रभेदनकर्यै नमः
 803. ॐ परमानंदरूपिण्यै नमः
 804. ॐ सहस्रदलपद्मांतायै नमः
 805. ॐ चंद्रमंडलवर्तिन्यै नमः
 806. ॐ ब्रह्मरूपायै नमः
 807. ॐ शिवक्रोडायै नमः
 808. ॐ नानासुखविलासिन्यै नमः
 809. ॐ शैवायै नमः
 810. ॐ शिवनादिन्यै नमः
 811. ॐ महादेवप्रियायै नमः
 812. ॐ देव्यै नमः
 813. ॐ उपयोगिन्यै नमः
 814. ॐ मतायै नमः
 815. ॐ माहेश्वर्यै नमः
 816. ॐ शिवरूपिण्यै नमः
 817. ॐ अलंबुसायै नमः
 818. ॐ भोगवत्यै नमः
 819. ॐ क्रोधरूपायै नमः
 820. ॐ सुमेखलायै नमः
 821. ॐ हस्तिजिह्वायै नमः
 822. ॐ इडायै नमः
 823. ॐ शुभंकर्यै नमः
 824. ॐ दक्षसूत्र्यै नमः
 825. ॐ सुषुम्नायै नमः
 826. ॐ गंधिन्यै नमः
 827. ॐ भगात्मिकायै नमः
 828. ॐ भगाधारायै नमः
 829. ॐ भगेश्यै नमः
 830. ॐ भगरूपिण्यै नमः
 831. ॐ लिंगाख्यायै नमः
 832. ॐ कामेश्यै नमः
 833. ॐ त्रिपुरायै भैरव्यै नमः
 834. ॐ लिंगगीत्यै नमः
 835. ॐ सुगीत्यै नमः
 836. ॐ लिंगस्थायै नमः
 837. ॐ लिंगरूपधृषे
 838. ॐ लिंगमालायै नमः
 839. ॐ लिंगभवायै नमः
 840. ॐ लिंगलिंगायै नमः
 841. ॐ पावक्यै नमः
 842. ॐ कौशिक्यै नमः
 843. ॐ प्रेमरूपायै नमः
 844. ॐ प्रियंवदायै नमः
 845. ॐ गृध्ररूप्यै नमः
 846. ॐ शिवारूपायै नमः
 847. ॐ चक्रेश्यै नमः
 848. ॐ चक्ररूपधृषे नमः
 849. ॐ आत्मयोन्यै नमः
 850. ॐ ब्रह्मयोन्यै नमः
 851. ॐ जगद्योन्यै नमः
 852. ॐ अयोनिजायै नमः
 853. ॐ भगरूपायै नमः
 854. ॐ भगस्थात्र्यै नमः
 855. ॐ भगिन्यै नमः
 856. ॐ भगमालिन्यै नमः
 857. ॐ भगाधाररूपिण्यै नमः
 858. ॐ भगशालिन्यै नमः
 859. ॐ लिंगाभिधायिन्यै नमः
 860. ॐ लिंगप्रियायै नमः
 861. ॐ लिंगनिवासिन्यै नमः
 862. ॐ लिंगिन्यै नमः
 863. ॐ लिंगरूपिण्यै नमः
 864. ॐ लिंगसुंदर्यै नमः
 865. ॐ लिंगरीत्यै नमः
 866. ॐ महाप्रीत्यै नमः
 867. ॐ भगगीत्यै नमः
 868. ॐ महासुखायै नमः
 869. ॐ लिंगनामसदानंदायै नमः
 870. ॐ भगनामसदारत्यै नमः
 871. ॐ भगनामसदानंदायै नमः
 872. ॐ लिंगनामसदारत्यै नमः
 873. ॐ लिंगमालाकराभूषायै नमः
 874. ॐ भगमालाविभूषणायै नमः
 875. ॐ भगलिंगामृतवरायै नमः
 876. ॐ भगलिंगामृतात्मिकायै नमः
 877. ॐ भगलिंगार्चनप्रीतायै नमः
 878. ॐ भगलिंगस्वरूपिण्यै नमः
 879. ॐ भगलिंगस्वरूपायै नमः
 880. ॐ भगलिंगसुखावहायै नमः
 881. ॐ स्वयंभूकुसुमप्रीतायै नमः
 882. ॐ स्वयंभूकुसुममालिकायै नमः
 883. ॐ स्वयंभूवंदकाधारायै नमः
 884. ॐ स्वयंभूनिंदकांतकायै नमः
 885. ॐ स्वयंभूप्रदसर्वस्वायै नमः
 886. ॐ स्वयंभूप्रदपुत्रिण्यै नमः
 887. ॐ स्वयंभूप्रदसस्मेरायै नमः
 888. ॐ स्वयंभूतशरीरिण्यै नमः
 889. ॐ सर्वलोकोद्भवप्रीतायै नमः
 890. ॐ सर्वलोकोद्भवात्मिकायै नमः
 891. ॐ सर्वकालोद्भवोद्भावायै नमः
 892. ॐ सर्वकालोद्भवोद्भवायै नमः
 893. ॐ कुंडपुष्पसमप्रीत्यै नमः
 894. ॐ कुंडपुष्पसमारत्यै नमः
 895. ॐ कुंडगोलोद्भवप्रीतायै नमः
 896. ॐ कुंडगोलोद्भवात्मिकायै नमः
 897. ॐ स्वयंभुवे नमः
 898. ॐ शक्तायै नमः
 899. ॐ लोकपावन्यै नमः
 900. ॐ कीर्त्यै नमः
 901. ॐ विमेधायै नमः
 902. ॐ सुरसुंदर्यै नमः
 903. ॐ अश्विन्यै नमः
 904. ॐ पुष्यायै नमः
 905. ॐ तेजस्विचंद्रमंडलायै नमः
 906. ॐ सूक्ष्मासूक्ष्मप्रदायै नमः
 907. ॐ सूक्ष्मासूक्ष्मभयविनाशिन्यै नमः
 908. ॐ अभयदायै नमः
 909. ॐ मुक्तिबंधविनाशिन्यै नमः
 910. ॐ कामुक्यै नमः
 911. ॐ दुःखदायै नमः
 912. ॐ मोक्षायै नमः
 913. ॐ मोक्षदार्थप्रकाशिन्यै नमः
 914. ॐ दुष्टादुष्टमत्यै नमः
 915. ॐ सर्वकार्यविनाशिन्यै नमः
 916. ॐ शुक्राधारायै नमः
 917. ॐ शुक्ररूपायै नमः
 918. ॐ शुक्रसिंधुनिवासिन्यै नमः
 919. ॐ शुक्रालयायै नमः
 920. ॐ शुक्रभोगायै नमः
 921. ॐ शुक्रपूजासदारत्यै नमः
 922. ॐ शुक्रपूज्यायै नमः
 923. ॐ शुक्रहोमसंतुष्टायै नमः
 924. ॐ शुक्रवत्सलायै नमः
 925. ॐ शुक्रमूर्त्यै नमः
 926. ॐ शुक्रदेहायै नमः
 927. ॐ शुक्रपूजकपुत्रिण्यै नमः
 928. ॐ शुक्रस्थायै नमः
 929. ॐ शुक्रिण्यै नमः
 930. ॐ शुक्रसंस्कृतायै नमः
 931. ॐ शुक्रसुंदर्यै नमः
 932. ॐ शुक्रस्नातायै नमः
 933. ॐ शुक्रकर्यै नमः
 934. ॐ शुक्रसेव्यायै नमः
 935. ॐ अतिशुक्रिण्यै नमः
 936. ॐ महाशुक्रायै नमः
 937. ॐ शुक्रभवायै नमः
 938. ॐ शुक्रवृष्टिविधायिन्यै नमः
 939. ॐ शुक्राभिधेयायै नमः
 940. ॐ शुक्रार्हायै नमः
 941. ॐ शुक्रवंदकवंदितायै नमः
 942. ॐ शुक्रानंदकर्यै नमः
 943. ॐ शुक्रसदानंदविधायिन्यै नमः
 944. ॐ शुक्रोत्साहायै नमः
 945. ॐ सदाशुक्रपूर्णायै नमः
 946. ॐ शुक्रमनोरमायै नमः
 947. ॐ शुक्रपूजकसर्वस्वायै नमः
 948. ॐ शुक्रनिंदकनाशिन्यै नमः
 949. ॐ शुक्रात्मिकायै नमः
 950. ॐ शुक्रसंपदे
 951. ॐ शुक्राकर्षणकारिण्यै नमः
 952. ॐ रक्ताशयायै नमः
 953. ॐ रक्तभोगायै नमः
 954. ॐ रक्तपूजासदारत्यै नमः
 955. ॐ रक्तपूज्यायै नमः
 956. ॐ रक्तहोमायै नमः
 957. ॐ रक्तस्थायै नमः
 958. ॐ रक्तवत्सलायै नमः
 959. ॐ रक्तपूर्णारक्तदेहायै नमः
 960. ॐ रक्तपूजकपुत्रिण्यै नमः
 961. ॐ रक्ताख्यायै नमः
 962. ॐ रक्तिन्यै नमः
 963. ॐ रक्तसंस्कृतायै नमः
 964. ॐ रक्तसुंदर्यै नमः
 965. ॐ रक्ताभिदेहायै नमः
 966. ॐ रक्तार्हायै नमः
 967. ॐ रक्तवंदकवंदितायै नमः
 968. ॐ महारक्तायै नमः
 969. ॐ रक्तभवायै नमः
 970. ॐ रक्तवृष्टिविधायिन्यै नमः
 971. ॐ रक्तस्नातायै नमः
 972. ॐ रक्तप्रीतायै नमः
 973. ॐ रक्तसेव्यातिरक्तिन्यै नमः
 974. ॐ रक्तानंदकर्यै नमः
 975. ॐ रक्तसदानंदविधायिन्यै नमः
 976. ॐ रक्तारक्तायै नमः
 977. ॐ रक्तपूर्णायै नमः
 978. ॐ रक्तसव्येक्षणीरमायै नमः
 979. ॐ रक्तसेवकसर्वस्वायै नमः
 980. ॐ रक्तनिंदकनाशिन्यै नमः
 981. ॐ रक्तात्मिकायै नमः
 982. ॐ रक्तरूपायै नमः
 983. ॐ रक्ताकर्षणकारिण्यै नमः
 984. ॐ रक्तोत्साहायै नमः
 985. ॐ रक्तव्यग्रायै नमः
 986. ॐ रक्तपानपरायणायै नमः
 987. ॐ शोणितानंदजनन्यै नमः
 988. ॐ कल्लोलस्निग्धरूपिण्यै नमः
 989. ॐ साधकांतर्गतायै नमः
 990. ॐ पापनाशिन्यै नमः
 991. ॐ साधकानंदकारिण्यै नमः
 992. ॐ साधकानां जनन्यै नमः
 993. ॐ साधकप्रियकारिण्यै नमः
 994. ॐ साधकासाधकप्राणायै नमः
 995. ॐ साधकासक्तमानसायै नमः
 996. ॐ साधकोत्तमसर्वस्वायै नमः
 997. ॐ साधकायै नमः
 998. ॐ भक्तरक्तपायै नमः
 999. ॐ साधकानंदसंतोषायै नमः
 1000. ॐ साधकारिविनाशिन्यै नमः
 1001. ॐ आत्मविद्यायै नमः
 1002. ॐ ब्रह्मविद्यायै नमः
 1003. ॐ परब्रह्मकुटुंबिन्यै नमः
 1004. ॐ त्रिकूटस्थायै नमः
 1005. ॐ पंचकूटायै नमः
 1006. ॐ सर्वकूटशरीरिण्यै नमः
 1007. ॐ सर्ववर्णमय्यै नमः
 1008. ॐ वर्णजपमालाविधायिन्यै नमः
 1009.  
 1010. इति श्रीकालीसहस्रनामावलिः संपूर्णा ॐ श्मशानकालिकायै नमः
 1011. ॐ काल्यै नमः
 1012. ॐ भद्रकाल्यै नमः
 1013. ॐ कपालिन्यै नमः
 1014. ॐ गुह्यकाल्यै नमः
 1015. ॐ महाकाल्यै नमः
 1016. ॐ कुरुकुल्लायै नमः
 1017. ॐ अविरोधिन्यै नमः
 1018. ॐ कालिकायै नमः
 1019. ॐ कालरात्र्यै नमः
 1020. ॐ महाकालनितंबिन्यै नमः
 1021. ॐ कालभैरवभार्यायै नमः
 1022. ॐ कुलवर्त्मप्रकाशिन्यै नमः
 1023. ॐ कामदायै नमः
 1024. ॐ कामिन्यै नमः
 1025. ॐ काम्यायै नमः
 1026. ॐ कमनीयसुभाविन्यै नमः
 1027. ॐ कस्तूरीरसनीलांग्यै नमः
 1028. ॐ कुंजरेश्वरगामिन्यै नमः
 1029. ॐ ककारवर्णसर्वांग्यै नमः
 1030. ॐ कामसुंदर्यै नमः
 1031. ॐ कामार्तायै नमः
 1032. ॐ कामरूपायै नमः
 1033. ॐ कामधेनवे नमः
 1034. ॐ कलावत्यै नमः
 1035. ॐ कांतायै नमः
 1036. ॐ कामस्वरूपायै नमः
 1037. ॐ कामाख्यायै नमः
 1038. ॐ कुलपालिन्यै नमः
 1039. ॐ कुलीनायै नमः
 1040. ॐ कुलवत्यै नमः
 1041. ॐ अंबायै नमः
 1042. ॐ दुर्गायै नमः
 1043. ॐ दुर्गार्तिनाशिन्यै नमः
 1044. ॐ कौमार्यै नमः
 1045. ॐ कुलजायै नमः
 1046. ॐ कृष्णाकृष्णदेहायै नमः
 1047. ॐ कृशोदर्यै नमः
 1048. ॐ कृशांग्यै नमः
 1049. ॐ कुलिशांग्यै नमः
 1050. ॐ क्रींकार्यै नमः
 1051. ॐ कमलायै नमः
 1052. ॐ कलायै नमः
 1053. ॐ करालास्यायै नमः
 1054. ॐ कराल्यै नमः
 1055. ॐ कुलकांतायै नमः
 1056. ॐ अपराजितायै नमः
 1057. ॐ उग्रायै नमः
 1058. ॐ उग्रप्रभायै नमः
 1059. ॐ दीप्तायै नमः
 1060. ॐ विप्रचित्तायै नमः
 1061. ॐ महाबलायै नमः
 1062. ॐ नीलायै नमः
 1063. ॐ घनायै नमः
 1064. ॐ बलाकायै नमः
 1065. ॐ मात्रामुद्रापितायै नमः
 1066. ॐ असितायै नमः
 1067. ॐ ब्राह्म्यै नमः
 1068. ॐ नारायण्यै नमः
 1069. ॐ भद्रायै नमः
 1070. ॐ सुभद्रायै नमः
 1071. ॐ भक्तवत्सलायै नमः
 1072. ॐ माहेश्वर्यै नमः
 1073. ॐ चामुंडायै नमः
 1074. ॐ वाराह्यै नमः
 1075. ॐ नारसिंहिकायै नमः
 1076. ॐ वज्रांग्यै नमः
 1077. ॐ वज्रकंकाल्यै नमः
 1078. ॐ नृमुंडस्रग्विण्यै नमः
 1079. ॐ शिवायै नमः
 1080. ॐ मालिन्यै नमः
 1081. ॐ नरमुंडाल्यै नमः
 1082. ॐ गलद्रक्तविभूषणायै नमः
 1083. ॐ रक्तचंदनसिक्तांग्यै नमः
 1084. ॐ सिंदूरारुणमस्तकायै नमः
 1085. ॐ घोररूपायै नमः
 1086. ॐ घोरदंष्ट्रायै नमः
 1087. ॐ घोराघोरतरायै नमः
 1088. ॐ शुभायै नमः
 1089. ॐ महादंष्ट्रायै नमः
 1090. ॐ महामायायै नमः
 1091. ॐ सुदत्यै नमः
 1092. ॐ युगदंतुरायै नमः
 1093. ॐ सुलोचनायै नमः
 1094. ॐ विरूपाक्ष्यै नमः
 1095. ॐ विशालाक्ष्यै नमः
 1096. ॐ त्रिलोचनायै नमः
 1097. ॐ शारदेंदुप्रसन्नास्यायै नमः
 1098. ॐ स्फुरत्स्मेरांबुजेक्षणायै नमः
 1099. ॐ अट्टहासायै नमः
 1100. ॐ प्रसन्नास्यायै नमः
 1101. ॐ स्मेरवक्त्रायै नमः
 1102. ॐ सुभाषिण्यै नमः
 1103. ॐ प्रसन्नपद्मवदनायै नमः
 1104. ॐ स्मितास्यायै नमः
 1105. ॐ प्रियभाषिण्यै नमः
 1106. ॐ कोटराक्ष्यै नमः
 1107. ॐ कुलश्रेष्ठायै नमः
 1108. ॐ महत्यै नमः
 1109. ॐ बहुभाषिण्यै नमः
 1110. ॐ सुमत्यै नमः
 1111. ॐ कुमत्यै नमः
 1112. ॐ चंडायै नमः
 1113. ॐ चंडमुंडायै नमः
 1114. ॐ अतिवेगिन्यै नमः
 1115. ॐ प्रचंडायै नमः
 1116. ॐ चंडिकायै नमः
 1117. ॐ चंड्यै नमः
 1118. ॐ चर्चिकायै नमः
 1119. ॐ चंडवेगिन्यै नमः
 1120. ॐ सुकेश्यै नमः
 1121. ॐ मुक्तकेश्यै नमः
 1122. ॐ दीर्घकेश्यै नमः
 1123. ॐ महत्कचायै नमः
 1124. ॐ प्रेतदेहाकर्णपूरायै नमः
 1125. ॐ प्रेतपाणीसुमेखलायै नमः
 1126. ॐ प्रेतासनायै नमः
 1127. ॐ प्रियप्रेतायै नमः
 1128. ॐ प्रेतभूमिकृतालयायै नमः
 1129. ॐ श्मशानवासिन्यै नमः
 1130. ॐ पुण्यायै नमः
 1131. ॐ पुण्यदायै नमः
 1132. ॐ कुलपंडितायै नमः
 1133. ॐ पुण्यालयायै नमः
 1134. ॐ पुण्यदेहायै नमः
 1135. ॐ पुण्यश्लोक्यै नमः
 1136. ॐ पावन्यै नमः
 1137. ॐ पुत्रायै नमः
 1138. ॐ पवित्रायै नमः
 1139. ॐ परमायै नमः
 1140. ॐ पुरायै नमः
 1141. ॐ पुण्यविभूषणायै नमः
 1142. ॐ पुण्यनाम्न्यै नमः
 1143. ॐ भीतिहरायै नमः
 1144. ॐ वरदायै नमः
 1145. ॐ खड्गपाणिन्यै नमः
 1146. ॐ नृमुंडहस्तशस्तायै नमः
 1147. ॐ छिन्नमस्तायै नमः
 1148. ॐ सुनासिकायै नमः
 1149. ॐ दक्षिणायै नमः
 1150. ॐ श्यामलायै नमः
 1151. ॐ श्यामायै नमः
 1152. ॐ शांतायै नमः
 1153. ॐ पीनोन्नतस्तन्यै नमः
 1154. ॐ दिगंबरायै नमः
 1155. ॐ घोररावायै नमः
 1156. ॐ सृक्कांतायै नमः
 1157. ॐ रक्तवाहिन्यै नमः
 1158. ॐ घोररावायै नमः
 1159. ॐ खड्गायै नमः
 1160. ॐ विशंकायै नमः
 1161. ॐ मदनातुरायै नमः
 1162. ॐ मत्तायै नमः
 1163. ॐ प्रमत्तायै नमः
 1164. ॐ प्रमदायै नमः
 1165. ॐ सुधासिंधुनिवासिन्यै नमः
 1166. ॐ अतिमत्तायै नमः
 1167. ॐ महामत्तायै नमः
 1168. ॐ सर्वाकर्षणकारिण्यै नमः
 1169. ॐ गीतप्रियायै नमः
 1170. ॐ वाद्यरतायै नमः
 1171. ॐ प्रेतनृत्यपरायणायै नमः
 1172. ॐ चतुर्भुजायै नमः
 1173. ॐ दशभुजायै नमः
 1174. ॐ अष्टादशभुजायै नमः
 1175. ॐ कात्यायन्यै नमः
 1176. ॐ जगन्मात्रे नमः
 1177. ॐ जगत्यै नमः
 1178. ॐ परमेश्वर्यै नमः
 1179. ॐ जगद्बंधवे नमः
 1180. ॐ जगद्धात्र्यै नमः
 1181. ॐ जगदानंदकारिण्यै नमः
 1182. ॐ जगन्मय्यै नमः
 1183. ॐ हैमवत्यै नमः
 1184. ॐ महामहायै नमः
 1185. ॐ नागयज्ञोपवीतांग्यै नमः
 1186. ॐ नागिन्यै नमः
 1187. ॐ नागशायिन्यै नमः
 1188. ॐ नागकन्यायै नमः
 1189. ॐ देवकन्यायै नमः
 1190. ॐ गंधर्व्यै नमः
 1191. ॐ किन्नरेश्वर्यै नमः
 1192. ॐ मोहरात्र्यै नमः
 1193. ॐ महारात्र्यै नमः
 1194. ॐ दारुणायै नमः
 1195. ॐ भासुरांबरायै नमः
 1196. ॐ विद्याधर्यै नमः
 1197. ॐ वसुमत्यै नमः
 1198. ॐ यक्षिण्यै नमः
 1199. ॐ योगिन्यै नमः
 1200. ॐ जरायै नमः
 1201. ॐ राक्षस्यै नमः
 1202. ॐ डाकिन्यै नमः
 1203. ॐ वेदमय्यै नमः
 1204. ॐ वेदविभूषणायै नमः
 1205. ॐ श्रुत्यै नमः
 1206. ॐ स्मृत्यै नमः
 1207. ॐ महाविद्यायै नमः
 1208. ॐ गुह्यविद्यायै नमः
 1209. ॐ पुरातन्यै नमः
 1210. ॐ चिंत्यायै नमः
 1211. ॐ अचिंत्यायै नमः
 1212. ॐ सुधायै नमः
 1213. ॐ स्वाहायै नमः
 1214. ॐ निद्रायै नमः
 1215. ॐ तंद्रायै नमः
 1216. ॐ पार्वत्यै नमः
 1217. ॐ अपर्णायै नमः
 1218. ॐ निश्चलायै नमः
 1219. ॐ लोलायै नमः
 1220. ॐ सर्वविद्यायै नमः
 1221. ॐ तपस्विन्यै नमः
 1222. ॐ गंगायै नमः
 1223. ॐ काश्यै नमः
 1224. ॐ शच्यै नमः
 1225. ॐ सीतायै नमः
 1226. ॐ सत्यै नमः
 1227. ॐ सत्यपरायणायै नमः
 1228. ॐ नीत्यै नमः
 1229. ॐ सुनीत्यै नमः
 1230. ॐ सुरुच्यै नमः
 1231. ॐ तुष्ट्यै नमः
 1232. ॐ पुष्ट्यै नमः
 1233. ॐ धृत्यै नमः
 1234. ॐ क्षमायै नमः
 1235. ॐ वाण्यै नमः
 1236. ॐ बुद्ध्यै नमः
 1237. ॐ महालक्ष्म्यै नमः
 1238. ॐ लक्ष्म्यै नमः
 1239. ॐ नीलसरस्वत्यै नमः
 1240. ॐ स्रोतस्वत्यै नमः
 1241. ॐ सरस्वत्यै नमः
 1242. ॐ मातंग्यै नमः
 1243. ॐ विजयायै नमः
 1244. ॐ जयायै नमः
 1245. ॐ नद्यै नमः
 1246. ॐ सिंधवे नमः
 1247. ॐ सर्वमय्यै नमः
 1248. ॐ तारायै नमः
 1249. ॐ शून्यनिवासिन्यै नमः
 1250. ॐ शुद्धायै नमः
 1251. ॐ तरंगिण्यै नमः
 1252. ॐ मेधायै नमः
 1253. ॐ लाकिन्यै नमः
 1254. ॐ बहुरूपिण्यै नमः
 1255. ॐ स्थूलायै नमः
 1256. ॐ सूक्ष्मायै नमः
 1257. ॐ सूक्ष्मतरायै नमः
 1258. ॐ भगवत्यै नमः
 1259. ॐ अनुरूपिण्यै नमः
 1260. ॐ परमाणुस्वरूपायै नमः
 1261. ॐ चिदानंदस्वरूपिण्यै नमः
 1262. ॐ सदानंदमय्यै नमः
 1263. ॐ सत्यायै नमः
 1264. ॐ सर्वानंदस्वरूपिण्यै नमः
 1265. ॐ सुनंदायै नमः
 1266. ॐ नंदिन्यै नमः
 1267. ॐ स्तुत्यायै नमः
 1268. ॐ स्तवनीयस्वभाविन्यै नमः
 1269. ॐ रंगिण्यै नमः
 1270. ॐ टंकिन्यै नमः
 1271. ॐ चित्रायै नमः
 1272. ॐ विचित्रायै नमः
 1273. ॐ चित्ररूपिण्यै नमः
 1274. ॐ पद्मायै नमः
 1275. ॐ पद्मालयायै नमः
 1276. ॐ पद्ममुख्यै नमः
 1277. ॐ पद्मविभूषणायै नमः
 1278. ॐ शाकिन्यै नमः
 1279. ॐ क्षांतायै नमः
 1280. ॐ राकिण्यै नमः
 1281. ॐ रुधिरप्रियायै नमः
 1282. ॐ भ्रांत्यै नमः
 1283. ॐ भवान्यै नमः
 1284. ॐ रुद्राण्यै नमः
 1285. ॐ मृडान्यै नमः
 1286. ॐ शत्रुमर्दिन्यै नमः
 1287. ॐ उपेंद्राण्यै नमः
 1288. ॐ महेंद्राण्यै नमः
 1289. ॐ ज्योत्स्नायै नमः
 1290. ॐ चंद्रस्वरूपिण्यै नमः
 1291. ॐ सूर्यात्मिकायै नमः
 1292. ॐ रुद्रपत्न्यै नमः
 1293. ॐ रौद्र्यै नमः
 1294. ॐ स्त्रियै नमः
 1295. ॐ प्रकृत्यै नमः
 1296. ॐ पुंसे नमः
 1297. ॐ शक्त्यै नमः
 1298. ॐ मुक्त्यै नमः
 1299. ॐ मत्यै नमः
 1300. ॐ मात्रे नमः
 1301. ॐ भक्त्यै नमः
 1302. ॐ पतिव्रतायै नमः
 1303. ॐ सर्वेश्वर्यै नमः
 1304. ॐ सर्वमात्रे नमः
 1305. ॐ शर्वाण्यै नमः
 1306. ॐ हरवल्लभायै नमः
 1307. ॐ सर्वज्ञायै नमः
 1308. ॐ सिद्धिदायै नमः
 1309. ॐ सिद्धायै नमः
 1310. ॐ भव्याभव्यायै नमः
 1311. ॐ भयापहायै नमः
 1312. ॐ कर्त्र्यै नमः
 1313. ॐ हर्त्र्यै नमः
 1314. ॐ पालयित्र्यै नमः
 1315. ॐ शर्वर्यै नमः
 1316. ॐ तामस्यै नमः
 1317. ॐ दयायै नमः
 1318. ॐ तमिस्रातामस्यै नमः
 1319. ॐ स्थास्नवे नमः
 1320. ॐ स्थिरायै नमः
 1321. ॐ धीरायै नमः
 1322. ॐ चार्वंग्यै नमः
 1323. ॐ चंचलायै नमः
 1324. ॐ लोलजिह्वायै नमः
 1325. ॐ चारुचरित्रिण्यै नमः
 1326. ॐ त्रपायै नमः
 1327. ॐ त्रपावत्यै नमः
 1328. ॐ लज्जायै नमः
 1329. ॐ विलज्जायै नमः
 1330. ॐ हरयौवत्यै नमः
 1331. ॐ सत्यवत्यै नमः
 1332. ॐ धर्मनिष्ठायै नमः
 1333. ॐ श्रेष्ठायै नमः
 1334. ॐ निष्ठुरवादिन्यै नमः
 1335. ॐ गरिष्ठायै नमः
 1336. ॐ दुष्टसंहंत्र्यै नमः
 1337. ॐ विशिष्टायै नमः
 1338. ॐ श्रेयस्यै नमः
 1339. ॐ घृणायै नमः
 1340. ॐ भीमायै नमः
 1341. ॐ भयानकायै नमः
 1342. ॐ भीमनादिन्यै नमः
 1343. ॐ भिये नमः
 1344. ॐ प्रभावत्यै नमः
 1345. ॐ वागीश्वर्यै नमः
 1346. ॐ श्रिये नमः
 1347. ॐ यमुनायै नमः
 1348. ॐ यज्ञकर्त्र्यै नमः
 1349. ॐ यजुःप्रियायै नमः
 1350. ॐ ऋक्सामाथर्वनिलयायै नमः
 1351. ॐ रागिण्यै नमः
 1352. ॐ शोभनायै नमः
 1353. ॐ सुरायै नमः
 1354. ॐ कलकंठ्यै नमः
 1355. ॐ कंबुकंठ्यै नमः
 1356. ॐ वेणुवीणापरायणायै नमः
 1357. ॐ वंशिन्यै नमः
 1358. ॐ वैष्णव्यै नमः
 1359. ॐ स्वच्छायै नमः
 1360. ॐ धात्र्यै नमः
 1361. ॐ त्रिजगदीश्वर्यै नमः
 1362. ॐ मधुमत्यै नमः
 1363. ॐ कुंडलिन्यै नमः
 1364. ॐ ऋद्ध्यै नमः
 1365. ॐ शुद्ध्यै नमः
 1366. ॐ शुचिस्मितायै नमः
 1367. ॐ रंभोर्वशीरतीरामायै नमः
 1368. ॐ रोहिण्यै नमः
 1369. ॐ रेवत्यै नमः
 1370. ॐ मघायै नमः
 1371. ॐ शंखिन्यै नमः
 1372. ॐ चक्रिण्यै नमः
 1373. ॐ कृष्णायै नमः
 1374. ॐ गदिन्यै नमः
 1375. ॐ पद्मिन्यै नमः
 1376. ॐ शूलिन्यै नमः
 1377. ॐ परिघास्त्रायै नमः
 1378. ॐ पाशिन्यै नमः
 1379. ॐ शार्ङ्गपाणिन्यै नमः
 1380. ॐ पिनाकधारिण्यै नमः
 1381. ॐ धूम्रायै नमः
 1382. ॐ सुरभ्यै नमः
 1383. ॐ वनमालिन्यै नमः
 1384. ॐ रथिन्यै नमः
 1385. ॐ समरप्रीतायै नमः
 1386. ॐ वेगिन्यै नमः
 1387. ॐ रणपंडितायै नमः
 1388. ॐ जटिन्यै नमः
 1389. ॐ वज्रिण्यै नमः
 1390. ॐ नीललावण्यांबुधिचंद्रिकायै नमः
 1391. ॐ बलिप्रियायै नमः
 1392. ॐ सदापूज्यायै नमः
 1393. ॐ दैत्येंद्रमथिन्यै नमः
 1394. ॐ महिषासुरसंहर्त्र्यै नमः
 1395. ॐ रक्तदंतिकायै नमः
 1396. ॐ रक्तपायै नमः
 1397. ॐ रुधिराक्तांग्यै नमः
 1398. ॐ रक्तखर्परधारिण्यै नमः
 1399. ॐ रक्तप्रियायै नमः
 1400. ॐ मांसरुचये नमः
 1401. ॐ वासवासक्तमानसायै नमः
 1402. ॐ गलच्छोणितमुंडाल्यै नमः
 1403. ॐ कंठमालाविभूषणायै नमः
 1404. ॐ शवासनायै नमः
 1405. ॐ चितांतस्स्थायै नमः
 1406. ॐ माहेश्यै नमः
 1407. ॐ वृषवाहिन्यै नमः
 1408. ॐ व्याघ्रत्वगंबरायै नमः
 1409. ॐ चीनचैलिन्यै नमः
 1410. ॐ सिंहवाहिन्यै नमः
 1411. ॐ वामदेव्यै नमः
 1412. ॐ महादेव्यै नमः
 1413. ॐ गौर्यै नमः
 1414. ॐ सर्वज्ञभामिन्यै नमः
 1415. ॐ बालिकायै नमः
 1416. ॐ तरुण्यै नमः
 1417. ॐ वृद्धायै नमः
 1418. ॐ वृद्धमात्रे नमः
 1419. ॐ जरातुरायै नमः
 1420. ॐ सुभ्रुवे नमः
 1421. ॐ विलासिन्यै नमः
 1422. ॐ ब्रह्मवादिन्यै नमः
 1423. ॐ ब्राह्मण्यै नमः
 1424. ॐ सत्यै नमः
 1425. ॐ सुप्तवत्यै नमः
 1426. ॐ चित्रलेखायै नमः
 1427. ॐ लोपामुद्रायै नमः
 1428. ॐ सुरेश्वर्यै नमः
 1429. ॐ अमोघायै नमः
 1430. ॐ अरुंधत्यै नमः
 1431. ॐ तीक्ष्णायै नमः
 1432. ॐ भोगवत्यै नमः
 1433. ॐ अनुरागिण्यै नमः
 1434. ॐ मंदाकिन्यै नमः
 1435. ॐ मंदहासायै नमः
 1436. ॐ ज्वालामुख्यै नमः
 1437. ॐ असुरांतकायै नमः
 1438. ॐ मानदायै नमः
 1439. ॐ मानिनीमान्यायै नमः
 1440. ॐ माननीयायै नमः
 1441. ॐ मदातुरायै नमः
 1442. ॐ मदिरायै नमः
 1443. ॐ मेदुरायै नमः
 1444. ॐ उन्मादायै नमः
 1445. ॐ मेध्यायै नमः
 1446. ॐ साध्यायै नमः
 1447. ॐ प्रसादिन्यै नमः
 1448. ॐ सुमध्यायै नमः
 1449. ॐ अनंतगुणिन्यै नमः
 1450. ॐ सर्वलोकोत्तमोत्तमायै नमः
 1451. ॐ जयदायै नमः
 1452. ॐ जित्वरायै नमः
 1453. ॐ जैत्र्यै नमः
 1454. ॐ जयश्रिये नमः
 1455. ॐ जयशालिन्यै नमः
 1456. ॐ सुखदायै नमः
 1457. ॐ शुभदायै नमः
 1458. ॐ सख्यै नमः
 1459. ॐ संक्षोभकारिण्यै नमः
 1460. ॐ शिवदूत्यै नमः
 1461. ॐ भूतिमत्यै नमः
 1462. ॐ विभूत्यै नमः
 1463. ॐ भूषणाननायै नमः
 1464. ॐ कुंत्यै नमः
 1465. ॐ कुलस्त्रीकुलपालिकायै नमः
 1466. ॐ कीर्त्यै नमः
 1467. ॐ यशस्विन्यै नमः
 1468. ॐ भूषायै नमः
 1469. ॐ भूष्ठायै नमः
 1470. ॐ भूतपतिप्रियायै नमः
 1471. ॐ सुगुणायै नमः
 1472. ॐ निर्गुणायै नमः
 1473. ॐ अधिष्ठायै नमः
 1474. ॐ निष्ठायै नमः
 1475. ॐ काष्ठायै नमः
 1476. ॐ प्रकाशिन्यै नमः
 1477. ॐ धनिष्ठायै नमः
 1478. ॐ धनदायै नमः
 1479. ॐ धन्यायै नमः
 1480. ॐ वसुधायै नमः
 1481. ॐ सुप्रकाशिन्यै नमः
 1482. ॐ उर्वीगुर्व्यै नमः
 1483. ॐ गुरुश्रेष्ठायै नमः
 1484. ॐ षड्गुणायै नमः
 1485. ॐ त्रिगुणात्मिकायै नमः
 1486. ॐ राज्ञामाज्ञायै नमः
 1487. ॐ महाप्राज्ञायै नमः
 1488. ॐ निर्गुणात्मिकायै नमः
 1489. ॐ महाकुलीनायै नमः
 1490. ॐ निष्कामायै नमः
 1491. ॐ सकामायै नमः
 1492. ॐ कामजीवनायै नमः
 1493. ॐ कामदेवकलायै नमः
 1494. ॐ रामायै नमः
 1495. ॐ अभिरामायै नमः
 1496. ॐ शिवनर्तक्यै नमः
 1497. ॐ चिंतामण्यै नमः
 1498. ॐ कल्पलतायै नमः
 1499. ॐ जाग्रत्यै नमः
 1500. ॐ दीनवत्सलायै नमः
 1501. ॐ कार्तिक्यै नमः
 1502. ॐ कृत्तिकायै नमः
 1503. ॐ कृत्यायै नमः
 1504. ॐ अयोध्यायै नमः
 1505. ॐ विषमायै नमः
 1506. ॐ समायै नमः
 1507. ॐ सुमंत्रायै नमः
 1508. ॐ मंत्रिण्यै नमः
 1509. ॐ घूर्णायै नमः
 1510. ॐ ह्लादीन्यै नमः
 1511. ॐ क्लेशनाशिन्यै नमः
 1512. ॐ त्रैलोक्यजनन्यै नमः
 1513. ॐ हृष्टायै नमः
 1514. ॐ निर्मांसामलरूपिण्यै नमः
 1515. ॐ तडागनिम्नजठरायै नमः
 1516. ॐ शुष्कमांसास्थिमालिन्यै नमः
 1517. ॐ अवंत्यै नमः
 1518. ॐ मधुरायै नमः
 1519. ॐ हृद्यायै नमः
 1520. ॐ त्रैलोक्यपावनक्षमायै नमः
 1521. ॐ व्यक्ताव्यक्तायै नमः
 1522. ॐ अनेकमूर्त्यै नमः
 1523. ॐ शरभ्यै नमः
 1524. ॐ क्षेमंकर्यै नमः
 1525. ॐ शांकर्यै नमः
 1526. ॐ सर्वसम्मोहकारिण्यै नमः
 1527. ॐ ऊर्ध्वतेजस्विन्यै नमः
 1528. ॐ क्लिन्नायै नमः
 1529. ॐ महातेजस्विन्यै नमः
 1530. ॐ अद्वैतायै नमः
 1531. ॐ पूज्यायै नमः
 1532. ॐ सर्वमंगलायै नमः
 1533. ॐ सर्वप्रियंकर्यै नमः
 1534. ॐ भोग्यायै नमः
 1535. ॐ धनिन्यै नमः
 1536. ॐ पिशिताशनायै नमः
 1537. ॐ भयंकर्यै नमः
 1538. ॐ पापहरायै नमः
 1539. ॐ निष्कलंकायै नमः
 1540. ॐ वशंकर्यै नमः
 1541. ॐ आशायै नमः
 1542. ॐ तृष्णायै नमः
 1543. ॐ चंद्रकलायै नमः
 1544. ॐ निद्राणायै नमः
 1545. ॐ वायुवेगिन्यै नमः
 1546. ॐ सहस्रसूर्यसंकाशायै नमः
 1547. ॐ चंद्रकोटिसमप्रभायै नमः
 1548. ॐ निशुंभशुंभसंहर्त्र्यै नमः
 1549. ॐ रक्तबीजविनाशिन्यै नमः
 1550. ॐ मधुकैटभसंहर्त्र्यै नमः
 1551. ॐ महिषासुरघातिन्यै नमः
 1552. ॐ वह्निमंडलमध्यस्थायै नमः
 1553. ॐ सर्वसत्वप्रितिष्ठितायै नमः
 1554. ॐ सर्वाचारवत्यै नमः
 1555. ॐ सर्वदेवकन्याऽतिदेवतायै नमः
 1556. ॐ दक्षकन्यायै नमः
 1557. ॐ दक्षयज्ञनाशिन्यै नमः
 1558. ॐ दुर्गतारिण्यै नमः
 1559. ॐ इज्यायै नमः
 1560. ॐ विभायै नमः
 1561. ॐ भूत्यै नमः
 1562. ॐ सत्कीर्त्यै नमः
 1563. ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः
 1564. ॐ रंभोर्वै नमः
 1565. ॐ चतुरायै नमः
 1566. ॐ राकायै नमः
 1567. ॐ जयंत्यै नमः
 1568. ॐ वरुणायै नमः
 1569. ॐ कुह्वै नमः
 1570. ॐ मनस्विन्यै नमः
 1571. ॐ देवमात्रे नमः
 1572. ॐ यशस्यायै नमः
 1573. ॐ ब्रह्मवादिन्यै नमः
 1574. ॐ सिद्धिदायै नमः
 1575. ॐ वृद्धिदायै नमः
 1576. ॐ वृद्ध्यै नमः
 1577. ॐ सर्वाद्यायै नमः
 1578. ॐ सर्वदायिन्यै नमः
 1579. ॐ आधाररूपिण्यै नमः
 1580. ॐ ध्येयायै नमः
 1581. ॐ मूलाधारनिवासिन्यै नमः
 1582. ॐ आज्ञायै नमः
 1583. ॐ प्रज्ञायै नमः
 1584. ॐ पूर्णमनसे नमः
 1585. ॐ चंद्रमुख्यै नमः
 1586. ॐ अनुकूलिन्यै नमः
 1587. ॐ वावदूकायै नमः
 1588. ॐ निम्ननाभ्यै नमः
 1589. ॐ सत्यसंधायै नमः
 1590. ॐ दृढव्रतायै नमः
 1591. ॐ आन्वीक्षिक्यै नमः
 1592. ॐ दंडनीत्यै नमः
 1593. ॐ त्रय्यै नमः
 1594. ॐ त्रिदिवसुंदर्यै नमः
 1595. ॐ ज्वालिन्यै नमः
 1596. ॐ ज्वलिन्यै नमः
 1597. ॐ शैलतनयायै नमः
 1598. ॐ विंध्यवासिन्यै नमः
 1599. ॐ प्रत्ययायै नमः
 1600. ॐ खेचर्यै नमः
 1601. ॐ धैर्यायै नमः
 1602. ॐ तुरीयायै नमः
 1603. ॐ विमलातुरायै नमः
 1604. ॐ प्रगल्भायै नमः
 1605. ॐ वारुण्यै नमः
 1606. ॐ क्षामायै नमः
 1607. ॐ दर्शिन्यै नमः
 1608. ॐ विस्फुलिंगिन्यै नमः
 1609. ॐ सिद्ध्यै नमः
 1610. ॐ सदाप्राप्त्यै नमः
 1611. ॐ प्रकाम्यायै नमः
 1612. ॐ महिम्ने नमः
 1613. ॐ अणिम्ने नमः
 1614. ॐ ईक्षायै नमः
 1615. ॐ वशित्वायै नमः
 1616. ॐ ईशित्वायै नमः
 1617. ॐ ऊर्ध्वनिवासिन्यै नमः
 1618. ॐ लघिम्ने नमः
 1619. ॐ सावित्र्यै नमः
 1620. ॐ गायत्र्यै नमः
 1621. ॐ भुवनेश्वर्यै नमः
 1622. ॐ मनोहरायै नमः
 1623. ॐ चितायै नमः
 1624. ॐ दिव्यायै नमः
 1625. ॐ देव्युदारायै नमः
 1626. ॐ मनोरमायै नमः
 1627. ॐ पिंगलायै नमः
 1628. ॐ कपिलायै नमः
 1629. ॐ जिह्वायै नमः
 1630. ॐ रसज्ञायै नमः
 1631. ॐ रसिकायै नमः
 1632. ॐ रसायै नमः
 1633. ॐ सुषुम्नेडायोगवत्यै नमः
 1634. ॐ गांधार्यै नमः
 1635. ॐ नवकांतकायै नमः
 1636. ॐ पांचालीरुक्मिणीराधाराध्यायै नमः
 1637. ॐ राधिकायै नमः
 1638. ॐ अमृतायै नमः
 1639. ॐ तुलसीबृंदायै नमः
 1640. ॐ कैटभ्यै नमः
 1641. ॐ कपटेश्वर्यै नमः
 1642. ॐ उग्रचंडेश्वर्यै नमः
 1643. ॐ वीरजनन्यै नमः
 1644. ॐ वीरसुंदर्यै नमः
 1645. ॐ उग्रतारायै नमः
 1646. ॐ यशोदाख्यायै नमः
 1647. ॐ देवक्यै नमः
 1648. ॐ देवमानितायै नमः
 1649. ॐ निरंजनायै नमः
 1650. ॐ चित्रदेव्यै नमः
 1651. ॐ क्रोधिन्यै नमः
 1652. ॐ कुलदीपिकायै नमः
 1653. ॐ कुलरागीश्वर्यै नमः
 1654. ॐ ज्वालायै नमः
 1655. ॐ मात्रिकायै नमः
 1656. ॐ द्राविण्यै नमः
 1657. ॐ द्रवायै नमः
 1658. ॐ योगीश्वर्यै नमः
 1659. ॐ महामार्यै नमः
 1660. ॐ भ्रामर्यै नमः
 1661. ॐ बिंदुरूपिण्यै नमः
 1662. ॐ दूत्यै नमः
 1663. ॐ प्राणेश्वर्यै नमः
 1664. ॐ गुप्तायै नमः
 1665. ॐ बहुलायै नमः
 1666. ॐ डामर्यै नमः
 1667. ॐ प्रभायै नमः
 1668. ॐ कुब्जिकायै नमः
 1669. ॐ ज्ञानिन्यै नमः
 1670. ॐ ज्येष्ठायै नमः
 1671. ॐ भुशुंड्यै नमः
 1672. ॐ प्रकटाकृत्यै नमः
 1673. ॐ गोपिन्यै नमः
 1674. ॐ मायाकामबीजेश्वर्यै नमः
 1675. ॐ प्रियायै नमः
 1676. ॐ शाकंभर्यै नमः
 1677. ॐ कोकनदायै नमः
 1678. ॐ सुसत्यायै नमः
 1679. ॐ तिलोत्तमायै नमः
 1680. ॐ अमेयायै नमः
 1681. ॐ विक्रमायै नमः
 1682. ॐ क्रूरायै नमः
 1683. ॐ सम्यक्छीलायै नमः
 1684. ॐ त्रिविक्रमायै नमः
 1685. ॐ स्वस्त्यै नमः
 1686. ॐ हव्यवहायै नमः
 1687. ॐ प्रीतिरुक्मायै नमः
 1688. ॐ धूम्रार्चिरंगदायै नमः
 1689. ॐ तपिन्यै नमः
 1690. ॐ तापिन्यै नमः
 1691. ॐ विश्वभोगदायै नमः
 1692. ॐ धरणीधरायै नमः
 1693. ॐ त्रिखंडायै नमः
 1694. ॐ रोधिन्यै नमः
 1695. ॐ वश्यायै नमः
 1696. ॐ सकलायै नमः
 1697. ॐ शब्दरूपिण्यै नमः
 1698. ॐ बीजरूपायै नमः
 1699. ॐ महामुद्रायै नमः
 1700. ॐ वशिन्यै नमः
 1701. ॐ योगरूपिण्यै नमः
 1702. ॐ अनंगकुसुमायै नमः
 1703. ॐ अनंगमेखलायै नमः
 1704. ॐ अनंगरूपिण्यै नमः
 1705. ॐ अनंगमदनायै नमः
 1706. ॐ अनंगरेखायै नमः
 1707. ॐ अनंगांकुशेश्वर्यै नमः
 1708. ॐ अनंगमालिन्यै नमः
 1709. ॐ कामेश्वर्यै नमः
 1710. ॐ सर्वार्थसाधिकायै नमः
 1711. ॐ सर्वतंत्रमय्यै नमः
 1712. ॐ सर्वमोदिन्यै नमः
 1713. ॐ आनंदरूपिण्यै नमः
 1714. ॐ वज्रेश्वर्यै नमः
 1715. ॐ जयिन्यै नमः
 1716. ॐ सर्वदुःखक्षयंकर्यै नमः
 1717. ॐ षडंगयुवत्यै नमः
 1718. ॐ योगयुक्तायै नमः
 1719. ॐ ज्वालांशुमालिन्यै नमः
 1720. ॐ दुराशयायै नमः
 1721. ॐ दुराधारायै नमः
 1722. ॐ दुर्जयायै नमः
 1723. ॐ दुर्गरूपिण्यै नमः
 1724. ॐ दुरंतायै नमः
 1725. ॐ दुष्कृतिहरायै नमः
 1726. ॐ दुर्ध्येयायै नमः
 1727. ॐ दुरतिक्रमायै नमः
 1728. ॐ हंसेश्वर्यै नमः
 1729. ॐ त्रिलोकस्थायै नमः
 1730. ॐ शाकंभर्यै नमः
 1731. ॐ त्रिकोणनिलयायै नमः
 1732. ॐ नित्यायै नमः
 1733. ॐ परमामृतरंजितायै नमः
 1734. ॐ महाविद्येश्वर्यै नमः
 1735. ॐ श्वेतायै नमः
 1736. ॐ भेरुंडायै नमः
 1737. ॐ कुलसुंदर्यै नमः
 1738. ॐ त्वरितायै नमः
 1739. ॐ भक्तिसंयुक्तायै नमः
 1740. ॐ भक्तिवश्यायै नमः
 1741. ॐ सनातन्यै नमः
 1742. ॐ भक्तानंदमय्यै नमः
 1743. ॐ भक्तभावितायै नमः
 1744. ॐ भक्तशंकर्यै नमः
 1745. ॐ सर्वसौंदर्यनिलयायै नमः
 1746. ॐ सर्वसौभाग्यशालिन्यै नमः
 1747. ॐ सर्वसंभोगभवनायै नमः
 1748. ॐ सर्वसौख्यानुरूपिण्यै नमः
 1749. ॐ कुमारीपूजनरतायै नमः
 1750. ॐ कुमारीव्रतचारिण्यै नमः
 1751. ॐ कुमारीभक्तिसुखिन्यै नमः
 1752. ॐ कुमारीरूपधारिण्यै नमः
 1753. ॐ कुमारीपूजकप्रीतायै नमः
 1754. ॐ कुमारीप्रीतिदप्रियायै नमः
 1755. ॐ कुमारीसेवकासंगायै नमः
 1756. ॐ कुमारीसेवकालयायै नमः
 1757. ॐ आनंदभैरव्यै नमः
 1758. ॐ बालभैरव्यै नमः
 1759. ॐ वटुभैरव्यै नमः
 1760. ॐ श्मशानभैरव्यै नमः
 1761. ॐ कालभैरव्यै नमः
 1762. ॐ पुरभैरव्यै नमः
 1763. ॐ महाभैरवपत्न्यै नमः
 1764. ॐ परमानंदभैरव्यै नमः
 1765. ॐ सुरानंदभैरव्यै नमः
 1766. ॐ उन्मदानंदभैरव्यै नमः
 1767. ॐ यज्ञानंदभैरव्यै नमः
 1768. ॐ तरुणभैरव्यै नमः
 1769. ॐ ज्ञानानंदभैरव्यै नमः
 1770. ॐ अमृतानंदभैरव्यै नमः
 1771. ॐ महाभयंकर्यै नमः
 1772. ॐ तीव्रायै नमः
 1773. ॐ तीव्रवेगायै नमः
 1774. ॐ तरस्विन्यै नमः
 1775. ॐ त्रिपुरापरमेशान्यै नमः
 1776. ॐ सुंदर्यै नमः
 1777. ॐ पुरसुंदर्यै नमः
 1778. ॐ त्रिपुरेश्यै नमः
 1779. ॐ पंचदश्यै नमः
 1780. ॐ पंचम्यै नमः
 1781. ॐ पुरवासिन्यै नमः
 1782. ॐ महासप्तदश्यै नमः
 1783. ॐ षोडश्यै नमः
 1784. ॐ त्रिपुरेश्वर्यै नमः
 1785. ॐ महांकुशस्वरूपायै नमः
 1786. ॐ महाचक्रेश्वर्यै नमः
 1787. ॐ नवचक्रेश्वर्यै नमः
 1788. ॐ चक्रेश्वर्यै नमः
 1789. ॐ त्रिपुरमालिन्यै नमः
 1790. ॐ राजचक्रेश्वर्यै नमः
 1791. ॐ राज्ञ्यै नमः
 1792. ॐ महात्रिपुरसुंदर्यै नमः
 1793. ॐ सिंदूरपूररुचिरायै नमः
 1794. ॐ श्रीमत्त्रिपुरसुंदर्यै नमः
 1795. ॐ सर्वांगसुंदर्यै नमः
 1796. ॐ रक्तारक्तवस्त्रोत्तरीयकायै नमः
 1797. ॐ चमरीवालकुटिलायै नमः
 1798. ॐ निर्मलश्यामकेशिन्यै नमः
 1799. ॐ वज्रमौक्तिकरत्नाढ्यायै नमः
 1800. ॐ किरीटकुंडलोज्ज्वलायै नमः
 1801. ॐ रत्नकुंडलसंयुक्तायै नमः
 1802. ॐ स्फुरद्गंडमनोरमायै नमः
 1803. ॐ सूर्यकांतेंदुकांताढ्यायै नमः
 1804. ॐ स्पर्शाश्मगलभूषणायै नमः
 1805. ॐ बीजपूरस्फुरद्बीजदंतपंक्तये नमः
 1806. ॐ अनुत्तमायै नमः
 1807. ॐ मातंगकुंभवक्षोजायै नमः
 1808. ॐ लसत्कनकदक्षिणायै नमः
 1809. ॐ मनोज्ञशष्कुलीकर्णायै नमः
 1810. ॐ हंसीगतिविडंबिन्यै नमः
 1811. ॐ षट्चक्रभेदनकर्यै नमः
 1812. ॐ परमानंदरूपिण्यै नमः
 1813. ॐ सहस्रदलपद्मांतायै नमः
 1814. ॐ चंद्रमंडलवर्तिन्यै नमः
 1815. ॐ ब्रह्मरूपायै नमः
 1816. ॐ शिवक्रोडायै नमः
 1817. ॐ नानासुखविलासिन्यै नमः
 1818. ॐ शैवायै नमः
 1819. ॐ शिवनादिन्यै नमः
 1820. ॐ महादेवप्रियायै नमः
 1821. ॐ देव्यै नमः
 1822. ॐ उपयोगिन्यै नमः
 1823. ॐ मतायै नमः
 1824. ॐ माहेश्वर्यै नमः
 1825. ॐ शिवरूपिण्यै नमः
 1826. ॐ अलंबुसायै नमः
 1827. ॐ भोगवत्यै नमः
 1828. ॐ क्रोधरूपायै नमः
 1829. ॐ सुमेखलायै नमः
 1830. ॐ हस्तिजिह्वायै नमः
 1831. ॐ इडायै नमः
 1832. ॐ शुभंकर्यै नमः
 1833. ॐ दक्षसूत्र्यै नमः
 1834. ॐ सुषुम्नायै नमः
 1835. ॐ गंधिन्यै नमः
 1836. ॐ भगात्मिकायै नमः
 1837. ॐ भगाधारायै नमः
 1838. ॐ भगेश्यै नमः
 1839. ॐ भगरूपिण्यै नमः
 1840. ॐ लिंगाख्यायै नमः
 1841. ॐ कामेश्यै नमः
 1842. ॐ त्रिपुरायै भैरव्यै नमः
 1843. ॐ लिंगगीत्यै नमः
 1844. ॐ सुगीत्यै नमः
 1845. ॐ लिंगस्थायै नमः
 1846. ॐ लिंगरूपधृषे
 1847. ॐ लिंगमालायै नमः
 1848. ॐ लिंगभवायै नमः
 1849. ॐ लिंगलिंगायै नमः
 1850. ॐ पावक्यै नमः
 1851. ॐ कौशिक्यै नमः
 1852. ॐ प्रेमरूपायै नमः
 1853. ॐ प्रियंवदायै नमः
 1854. ॐ गृध्ररूप्यै नमः
 1855. ॐ शिवारूपायै नमः
 1856. ॐ चक्रेश्यै नमः
 1857. ॐ चक्ररूपधृषे नमः
 1858. ॐ आत्मयोन्यै नमः
 1859. ॐ ब्रह्मयोन्यै नमः
 1860. ॐ जगद्योन्यै नमः
 1861. ॐ अयोनिजायै नमः
 1862. ॐ भगरूपायै नमः
 1863. ॐ भगस्थात्र्यै नमः
 1864. ॐ भगिन्यै नमः
 1865. ॐ भगमालिन्यै नमः
 1866. ॐ भगाधाररूपिण्यै नमः
 1867. ॐ भगशालिन्यै नमः
 1868. ॐ लिंगाभिधायिन्यै नमः
 1869. ॐ लिंगप्रियायै नमः
 1870. ॐ लिंगनिवासिन्यै नमः
 1871. ॐ लिंगिन्यै नमः
 1872. ॐ लिंगरूपिण्यै नमः
 1873. ॐ लिंगसुंदर्यै नमः
 1874. ॐ लिंगरीत्यै नमः
 1875. ॐ महाप्रीत्यै नमः
 1876. ॐ भगगीत्यै नमः
 1877. ॐ महासुखायै नमः
 1878. ॐ लिंगनामसदानंदायै नमः
 1879. ॐ भगनामसदारत्यै नमः
 1880. ॐ भगनामसदानंदायै नमः
 1881. ॐ लिंगनामसदारत्यै नमः
 1882. ॐ लिंगमालाकराभूषायै नमः
 1883. ॐ भगमालाविभूषणायै नमः
 1884. ॐ भगलिंगामृतवरायै नमः
 1885. ॐ भगलिंगामृतात्मिकायै नमः
 1886. ॐ भगलिंगार्चनप्रीतायै नमः
 1887. ॐ भगलिंगस्वरूपिण्यै नमः
 1888. ॐ भगलिंगस्वरूपायै नमः
 1889. ॐ भगलिंगसुखावहायै नमः
 1890. ॐ स्वयंभूकुसुमप्रीतायै नमः
 1891. ॐ स्वयंभूकुसुममालिकायै नमः
 1892. ॐ स्वयंभूवंदकाधारायै नमः
 1893. ॐ स्वयंभूनिंदकांतकायै नमः
 1894. ॐ स्वयंभूप्रदसर्वस्वायै नमः
 1895. ॐ स्वयंभूप्रदपुत्रिण्यै नमः
 1896. ॐ स्वयंभूप्रदसस्मेरायै नमः
 1897. ॐ स्वयंभूतशरीरिण्यै नमः
 1898. ॐ सर्वलोकोद्भवप्रीतायै नमः
 1899. ॐ सर्वलोकोद्भवात्मिकायै नमः
 1900. ॐ सर्वकालोद्भवोद्भावायै नमः
 1901. ॐ सर्वकालोद्भवोद्भवायै नमः
 1902. ॐ कुंडपुष्पसमप्रीत्यै नमः
 1903. ॐ कुंडपुष्पसमारत्यै नमः
 1904. ॐ कुंडगोलोद्भवप्रीतायै नमः
 1905. ॐ कुंडगोलोद्भवात्मिकायै नमः
 1906. ॐ स्वयंभुवे नमः
 1907. ॐ शक्तायै नमः
 1908. ॐ लोकपावन्यै नमः
 1909. ॐ कीर्त्यै नमः
 1910. ॐ विमेधायै नमः
 1911. ॐ सुरसुंदर्यै नमः
 1912. ॐ अश्विन्यै नमः
 1913. ॐ पुष्यायै नमः
 1914. ॐ तेजस्विचंद्रमंडलायै नमः
 1915. ॐ सूक्ष्मासूक्ष्मप्रदायै नमः
 1916. ॐ सूक्ष्मासूक्ष्मभयविनाशिन्यै नमः
 1917. ॐ अभयदायै नमः
 1918. ॐ मुक्तिबंधविनाशिन्यै नमः
 1919. ॐ कामुक्यै नमः
 1920. ॐ दुःखदायै नमः
 1921. ॐ मोक्षायै नमः
 1922. ॐ मोक्षदार्थप्रकाशिन्यै नमः
 1923. ॐ दुष्टादुष्टमत्यै नमः
 1924. ॐ सर्वकार्यविनाशिन्यै नमः
 1925. ॐ शुक्राधारायै नमः
 1926. ॐ शुक्ररूपायै नमः
 1927. ॐ शुक्रसिंधुनिवासिन्यै नमः
 1928. ॐ शुक्रालयायै नमः
 1929. ॐ शुक्रभोगायै नमः
 1930. ॐ शुक्रपूजासदारत्यै नमः
 1931. ॐ शुक्रपूज्यायै नमः
 1932. ॐ शुक्रहोमसंतुष्टायै नमः
 1933. ॐ शुक्रवत्सलायै नमः
 1934. ॐ शुक्रमूर्त्यै नमः
 1935. ॐ शुक्रदेहायै नमः
 1936. ॐ शुक्रपूजकपुत्रिण्यै नमः
 1937. ॐ शुक्रस्थायै नमः
 1938. ॐ शुक्रिण्यै नमः
 1939. ॐ शुक्रसंस्कृतायै नमः
 1940. ॐ शुक्रसुंदर्यै नमः
 1941. ॐ शुक्रस्नातायै नमः
 1942. ॐ शुक्रकर्यै नमः
 1943. ॐ शुक्रसेव्यायै नमः
 1944. ॐ अतिशुक्रिण्यै नमः
 1945. ॐ महाशुक्रायै नमः
 1946. ॐ शुक्रभवायै नमः
 1947. ॐ शुक्रवृष्टिविधायिन्यै नमः
 1948. ॐ शुक्राभिधेयायै नमः
 1949. ॐ शुक्रार्हायै नमः
 1950. ॐ शुक्रवंदकवंदितायै नमः
 1951. ॐ शुक्रानंदकर्यै नमः
 1952. ॐ शुक्रसदानंदविधायिन्यै नमः
 1953. ॐ शुक्रोत्साहायै नमः
 1954. ॐ सदाशुक्रपूर्णायै नमः
 1955. ॐ शुक्रमनोरमायै नमः
 1956. ॐ शुक्रपूजकसर्वस्वायै नमः
 1957. ॐ शुक्रनिंदकनाशिन्यै नमः
 1958. ॐ शुक्रात्मिकायै नमः
 1959. ॐ शुक्रसंपदे
 1960. ॐ शुक्राकर्षणकारिण्यै नमः
 1961. ॐ रक्ताशयायै नमः
 1962. ॐ रक्तभोगायै नमः
 1963. ॐ रक्तपूजासदारत्यै नमः
 1964. ॐ रक्तपूज्यायै नमः
 1965. ॐ रक्तहोमायै नमः
 1966. ॐ रक्तस्थायै नमः
 1967. ॐ रक्तवत्सलायै नमः
 1968. ॐ रक्तपूर्णारक्तदेहायै नमः
 1969. ॐ रक्तपूजकपुत्रिण्यै नमः
 1970. ॐ रक्ताख्यायै नमः
 1971. ॐ रक्तिन्यै नमः
 1972. ॐ रक्तसंस्कृतायै नमः
 1973. ॐ रक्तसुंदर्यै नमः
 1974. ॐ रक्ताभिदेहायै नमः
 1975. ॐ रक्तार्हायै नमः
 1976. ॐ रक्तवंदकवंदितायै नमः
 1977. ॐ महारक्तायै नमः
 1978. ॐ रक्तभवायै नमः
 1979. ॐ रक्तवृष्टिविधायिन्यै नमः
 1980. ॐ रक्तस्नातायै नमः
 1981. ॐ रक्तप्रीतायै नमः
 1982. ॐ रक्तसेव्यातिरक्तिन्यै नमः
 1983. ॐ रक्तानंदकर्यै नमः
 1984. ॐ रक्तसदानंदविधायिन्यै नमः
 1985. ॐ रक्तारक्तायै नमः
 1986. ॐ रक्तपूर्णायै नमः
 1987. ॐ रक्तसव्येक्षणीरमायै नमः
 1988. ॐ रक्तसेवकसर्वस्वायै नमः
 1989. ॐ रक्तनिंदकनाशिन्यै नमः
 1990. ॐ रक्तात्मिकायै नमः
 1991. ॐ रक्तरूपायै नमः
 1992. ॐ रक्ताकर्षणकारिण्यै नमः
 1993. ॐ रक्तोत्साहायै नमः
 1994. ॐ रक्तव्यग्रायै नमः
 1995. ॐ रक्तपानपरायणायै नमः
 1996. ॐ शोणितानंदजनन्यै नमः
 1997. ॐ कल्लोलस्निग्धरूपिण्यै नमः
 1998. ॐ साधकांतर्गतायै नमः
 1999. ॐ पापनाशिन्यै नमः
 2000. ॐ साधकानंदकारिण्यै नमः
 2001. ॐ साधकानां जनन्यै नमः
 2002. ॐ साधकप्रियकारिण्यै नमः
 2003. ॐ साधकासाधकप्राणायै नमः
 2004. ॐ साधकासक्तमानसायै नमः
 2005. ॐ साधकोत्तमसर्वस्वायै नमः
 2006. ॐ साधकायै नमः
 2007. ॐ भक्तरक्तपायै नमः
 2008. ॐ साधकानंदसंतोषायै नमः
 2009. ॐ साधकारिविनाशिन्यै नमः
 2010. ॐ आत्मविद्यायै नमः
 2011. ॐ ब्रह्मविद्यायै नमः
 2012. ॐ परब्रह्मकुटुंबिन्यै नमः
 2013. ॐ त्रिकूटस्थायै नमः
 2014. ॐ पंचकूटायै नमः
 2015. ॐ सर्वकूटशरीरिण्यै नमः
 2016. ॐ सर्ववर्णमय्यै नमः
 2017. ॐ वर्णजपमालाविधायिन्यै नमः


|| इति श्री काली सहस्रनामावळिः संपूर्णं ||