Sri Arunachala Ashtakam

field_imag_alt

Sri Arunachala Ashtakam

Darshanaadabhrasadasi Jananaatkamalaalaye |
Kaashyaam Tu Maranaanmuktih Smaranaadarunaachale || 1||

Karunaapooritaapaangam Sharanaagatavatsalam |
Tarunendujataamaulim Smaranaadarunaachalam || 2||

Samastajagadaadhaaram Sachchidaanandavigraham |
Sahasrarathasopetam Smaranaadarunaachalam || 3||

Kaanchanapratimaabhaasam Vaanchhitaarthaphalapradam |
Maam Cha Raksha Suraadhyaksham Smaranaadarunaachalam || 4||

Baddhachandrajataajootamardhanaareekalebaram |
Vardhamaanadayaambhodhim Smaranaadarunaachalam || 5||

Kaanchanapratimaabhaasam Sooryakotisamaprabham |
Baddhavyaaghrapureedhyaanam Smaranaadarunaachalam || 6||

Shikshayaakhiladevaaribhakshitakshvelakandharam |
Rakshayaakhilabhaktaanaam Smaranaadarunaachalam || 7||

Ashtabhootisamaayuktamishtakaamaphalapradam |
Shishtabhaktisamaayuktaan Smaranaadarunaachalam || 8||

Vinaayakasuraadhyaksham Vishnubrahmendrasevitam |
Vimalaarunapaadaabjam Smaranaadarunaachalam || 9||

Mandaaramallikaajaatikundachampakapankajaih |
Indraadipoojitaam Deveem Smaranaadarunaachalam || 10||

Sampatkaram Paarvateesham Sooryachandraagnilochanam |
Mandasmitamukhaambhojam Smaranaadarunaachalam || 11||

|| Iti Shree Arunaachalaashtakam Sampoornam ||