Sri Devi Mangala Ashtakam

field_imag_alt

Sri Devi Mangala Ashtakam

Shreevidyaa Shivanaamabhaaganilayaa Kaameshvaree Sundaree
Sookshmasthooladashaavisheshitajagadroopena Vidyotinee |
Svaamsheebhootasamastabhootahridayaakaashasvaroopaa Shivaa
Lokaateeta Madaashrayaa Shivasatee Kuryaatsadaa Mangalam || 1||

Durgaa Bhargamanoharaa Suranaraih Samsevyamaanaa Sadaa
Daityaanaam Suvinaashinee Cha Mahataam Saakshaat Phalaadaayinee |
Svapne Darshanadaayinee Paramudam Sandhaayinee Shaankaree
Paapaghnee Shubhakaarinee Sumuditaa Kuryaatsadaa Mangalam || 2||

Baalaa Baalaarkavarnaadhyaa Sauvarnaambaradhaarinee |
Chandikaa Lokakalyaanee Kuryaanme Mangalam Sadaa || 3||

Kaalikaa Bheekaraakaaraa Kalidoshanivaarinee |
Kaamyapradaayinee Shaivee Kuryaanme Mangalam Sadaa || 4||

Himavatputrikaa Gauree Kailaasaadrivihaarinee |
Paarvatee Shivavaamaangee Kuryaanme Mangalam Sadaa || 5||

Vaanee Veenaagaanalolaa Vidhipatnee Smitaananaa |
Jnyaanamudraankitakaraa Kuryaanme Mangalam Sadaa || 6||

Mahaalakshmee Prasannaasyaa Dhanadhaanyavivardhinee |
Vaishnavee Padmajaa Devee Kuryaanme Mangalam Sadaa || 7||

Shambhupriyaa Chandrarekhaa Samshobhitalalaatakaa |
Naanaaroopadharaa Chaikaa Kuryaanme Mangalam Sadaa || 8||

Mangalaashtakametaddhi Pathataam Shrinvataam Sadaa |
Dadyaaddevee Shubham Sheeghramaayuraarogyabhaagyakam || 9||

Iti Shreedevee Mangalaashtakam Sampoornam |