Sri Subrahmanya mangala Ashtakam

field_imag_alt

Sri Subrahmanya mangala Ashtakam

shivayosoonujaayaastu shritamandaara shaakhine |
shikhivaryaaturangaaya subrahmanyaaya mangal'am ||

bhaktaabheesht'apradaayaastu bhavamoga vinaashine |
raajaraajaadivandyaaya ranadheeraaya mangal'am ||

shoorapadmaadi daiteya tamisrakulabhaanave |
taarakaasurakaalaaya baalakaayaastu mangal'am ||

valleevadanaraajeeva madhupaaya mahaatmane |
ullasanmani kot'eera bhaasuraayaastu mangal'am ||

kandarpakot'ilaavanyanidhaye kaamadaayine |
kulishaayudhahastaaya kumaaraayaastu mangal'am ||

muktaahaaralasat kund'a raajaye muktidaayine |
devasenaasametaaya daivataayaastu mangal'am ||

kanakaambarasamshobhi kat'aye kalihaarine |
kamalaapati vandyaaya kaartikeyaaya mangal'am ||

sharakaananajaataaya shooraaya shubhadaayine |
sheetabhaanusamaasyaaya sharanyaayaastu mangal'am ||

mangal'aasht'akametanye mahaasenasyamaanavaah' |
pat'hantee pratyaham bhaktyaapraapnuyusteparaam shriyam ||

|| iti subrahmanya mangal'aasht'akam sampoornam ||

|| itara mangal'a shlokaani ||

nityotsavo bhavatyeshaam nityashreernitya mangal'am |
yeshaam hri'distho bhagavaan mangal'aayatanam guhah' ||

raajaadhiraajaveshaaya raajat komal'apaanaye |
raajeevachaarunetraaya subrahmanyaaya mangal'am ||