த⁴ர்மஶாஸ்த அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவளி꞉

field_imag_alt

ஶ்ரீ த⁴ர்மஶாஸ்த அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவளி꞉ - Sri Dharmashastra Ashtottara Shatanamavali

 1. ௐ மஹாஶாஸ்த்ரே நம꞉
 2. ௐ மஹாதே³வாய நம꞉
 3. ௐ மஹாதே³வஸுதாய நம꞉
 4. ௐ அவ்யாய நம꞉
 5. ௐ லோககர்த்ரே நம꞉
 6. ௐ லோகப⁴ர்த்ரே நம꞉
 7. ௐ லோகஹர்த்ரே நம꞉
 8. ௐ பராத்பராய நம꞉
 9. ௐ த்ரிலோகரக்ஷகாய நம꞉
 10. ௐ த⁴ன்வினே நம꞉ 10
 11. ௐ தபஸ்வினே நம꞉
 12. ௐ பூ⁴தஸைநிகாய நம꞉
 13. ௐ மந்த்ரவேதி³னே நம꞉
 14. ௐ மஹாவேதி³னே நம꞉
 15. ௐ மாருதாய நம꞉
 16. ௐ ஜக³தீ³ஶ்வராய நம꞉
 17. ௐ லோகாத்⁴யக்ஷாய நம꞉
 18. ௐ அக்³ரண்யே நம꞉
 19. ௐ ஶ்ரீமதே நம꞉
 20. ௐ அப்ரமேயபராக்ரமாய நம꞉ 20
 21. ௐ ஸிம்ʼஹாரூடா⁴ய நம꞉
 22. ௐ க³ஜாரூடா⁴ய நம꞉
 23. ௐ ஹயாரூடா⁴ய நம꞉
 24. ௐ மஹேஶ்வராய நம꞉
 25. ௐ நாநாஶஸ்த்ரத⁴ராய நம꞉
 26. ௐ அனர்கா⁴ய நம꞉
 27. ௐ நானாவித்³யாவிஶாரதா³ய நம꞉
 28. ௐ நானாரூபத⁴ராய நம꞉
 29. ௐ வீராய நம꞉
 30. ௐ நானாப்ராணிநிஷேவிதாய நம꞉ 30
 31. ௐ பூ⁴தேஶாய நம꞉
 32. ௐ பூ⁴திதா³ய நம꞉
 33. ௐ ப்⁴ருʼத்யாய நம꞉
 34. ௐ பு⁴ஜங்கா³ப⁴ரணோஜ்ஜ்வலாய நம꞉
 35. ௐ இக்ஷுத⁴ன்வினே நம꞉
 36. ௐ புஷ்பபா³ணாய நம꞉
 37. ௐ மஹாரூபாய நம꞉
 38. ௐ மஹாப்ரப⁴வே நம꞉
 39. ௐ மாயாதே³வீஸுதாய நம꞉
 40. ௐ மாந்யாய நம꞉ 40
 41. ௐ மஹனீயாய நம꞉
 42. ௐ மஹாகு³ணாய நம꞉
 43. ௐ மஹாஶைவாய நம꞉
 44. ௐ மஹாருத்³ராய நம꞉
 45. ௐ வைஷ்ணவாய நம꞉
 46. ௐ விஷ்ணுபூஜகாய நம꞉
 47. ௐ விக்⁴னேஶாய நம꞉
 48. ௐ வீரப⁴த்³ரேஶாய நம꞉
 49. ௐ பை⁴ரவாய நம꞉
 50. ௐ ஷண்முக²ப்ரியாய நம꞉ 50
 51. ௐ மேருஶ்ருʼங்க³ஸமாஸீனாய நம꞉
 52. ௐ முநிஸங்க⁴நிஷேவிதாய நம꞉
 53. ௐ தே³வாய நம꞉
 54. ௐ ப⁴த்³ராய நம꞉
 55. ௐ ஜக³ந்நாதா²ய நம꞉
 56. ௐ க³ணநாதா²ய நாம்꞉
 57. ௐ க³ணேஶ்வராய நம꞉
 58. ௐ மஹாயோகி³னே நம꞉
 59. ௐ மஹாமாயினே நம꞉
 60. ௐ மஹாஜ்ஞானினே நம꞉ 60
 61. ௐ மஹாஸ்தி²ராய நம꞉
 62. ௐ தே³வஶாஸ்த்ரே நம꞉
 63. ௐ பூ⁴தஶாஸ்த்ரே நம꞉
 64. ௐ பீ⁴மஹாஸபராக்ரமாய நம꞉
 65. ௐ நாக³ஹாராய நம꞉
 66. ௐ நாக³கேஶாய நம꞉
 67. ௐ வ்யோமகேஶாய நம꞉
 68. ௐ ஸனாதனாய நம꞉
 69. ௐ ஸகு³ணாய நம꞉
 70. ௐ நிர்கு³ணாய நம꞉ 70
 71. ௐ நித்யாய நம꞉
 72. ௐ நித்யத்ருʼப்தாய நம꞉
 73. ௐ நிராஶ்ரயாய நம꞉
 74. ௐ லோகாஶ்ரயாய நம꞉
 75. ௐ க³ணாதீ⁴ஶாய நம꞉
 76. ௐ சது꞉ஷஷ்டிகலாமயாய நம꞉
 77. ௐ ருʼக்³யஜு꞉ஸாமாத²ர்வாத்மனே நம꞉
 78. ௐ மல்லகாஸுரப⁴ஞ்ஜனாய நம꞉
 79. ௐ த்ரிமூர்தயே நம꞉
 80. ௐ தை³த்யமத²னாய நம꞉ 80
 81. ௐ ப்ரக்ருʼதயே நம꞉
 82. ௐ புருஷோத்தமாய நம꞉
 83. ௐ காலஜ்ஞானினே நம꞉
 84. ௐ மஹாஜ்ஞானினே நம꞉
 85. ௐ காமதா³ய நம꞉
 86. ௐ கமலேக்ஷணாய நம꞉
 87. ௐ கல்பவ்ருʼக்ஷாய நம꞉
 88. ௐ மஹாவ்ருʼக்ஷாய நம꞉
 89. ௐ வித்³யாவ்ருʼக்ஷாய நம꞉
 90. ௐ விபூ⁴திதா³ய நம꞉ 90
 91. ௐ ஸம்ʼஸாரதாபவிச்சே²த்ரே நம꞉
 92. ௐ பஶுலோகப⁴யங்கராய நம꞉
 93. ௐ ரோக³ஹந்த்ரே நம꞉
 94. ௐ ப்ராணதா³த்ரே நம꞉
 95. ௐ பரக³ர்வவிப⁴ஞ்ஜனாய நம꞉
 96. ௐ ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞாய நம꞉
 97. ௐ நீதிமதே நம꞉
 98. ௐ பாபப⁴ஞ்ஜனாய நம꞉
 99. ௐ புஷ்கலாபூர்ணாஸம்ʼயுக்தாய நம꞉
 100. ௐ பரமாத்மனே நம꞉ 100
 101. ௐ ஸதாங்க³தயே நம꞉
 102. ௐ அனந்தாதி³த்யஸங்காஶாய நம꞉
 103. ௐ ஸுப்³ரஹ்மண்யானுஜாய நம꞉
 104. ௐ ப³லினே நம꞉
 105. ௐ ப⁴க்தானுகம்பினே நம꞉
 106. ௐ தே³வேஶாய நம꞉
 107. ௐ ப⁴க³வதே நம꞉
 108. ௐ ப⁴க்தவத்ஸலாய நம꞉ 108


|| இதி ஶ்ரீ த⁴ர்மஶாஸ்த அஷ்டோத்தர ஶதநாமாவளி꞉ ஸம்பூர்ணம்ʼ ||