ஸங்கடநாஶன க³ணேஶ ஸ்தோத்ரம்ʼ

field_imag_alt

ஸங்கடநாஶன க³ணேஶ ஸ்தோத்ரம்ʼ - Sankata Nasana Ganesha Stotram

             ஶ்ரீக³ணேஶாய நம꞉ | நாரத³ உவாச |
         ப்ரணம்ய ஶிரஸா தே³வம்ʼ கௌ³ரீபுத்ரம்ʼ விநாயகம்ʼ |
         ப⁴க்தாவாஸம்ʼ ஸ்மரேந்நித்யமாயு꞉காமார்த²ஸித்³த⁴யே || 1||

         ப்ரத²மம்ʼ வக்ரதுண்ட³ம்ʼ ச ஏகத³ந்தம்ʼ த்³விதீயகம்ʼ |
         த்ருʼதீயம்ʼ க்ருʼஷ்ணபிங்கா³க்ஷம்ʼ க³ஜவக்த்ரம்ʼ சதுர்த²கம்ʼ || 2||

         லம்போ³த³ரம்ʼ பஞ்சமம்ʼ ச ஷஷ்ட²ம்ʼ விகடமேவ ச |
         ஸப்தமம்ʼ விக்⁴னராஜேந்த்³ரம்ʼ தூ⁴ம்ரவர்ணம்ʼ ததா²ஷ்டமம்ʼ || 3||

         நவமம்ʼ பா⁴லசந்த்³ரம்ʼ ச த³ஶமம்ʼ து விநாயகம்ʼ |
         ஏகாத³ஶம்ʼ க³ணபதிம்ʼ த்³வாத³ஶம்ʼ து க³ஜானனம்ʼ || 4||

         த்³வாத³ஶைதானி நாமானி த்ரிஸந்த்⁴யம்ʼ ய꞉ படே²ன்னர꞉ |
         ந ச விக்⁴னப⁴யம்ʼ தஸ்ய ஸர்வஸித்³தி⁴கர꞉ ப்ரபு⁴꞉ || 5||

         வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம்ʼ த⁴னார்தீ² லப⁴தே த⁴னம்ʼ |
         புத்ரார்தீ² லப⁴தே புத்ரான்மோக்ஷார்தீ² லப⁴தே க³திம்ʼ || 6||

         ஜபேத்³க³ணபதிஸ்தோத்ரம்ʼ ஷட்³பி⁴ர்மாஸை꞉ ப²லம்ʼ லபே⁴த் |
         ஸம்ʼவத்ஸரேண ஸித்³தி⁴ம்ʼ ச லப⁴தே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ || 7||

         அஷ்டப்⁴யோ ப்³ராஹ்மணேப்⁴யஶ்ச லிகி²த்வா ய꞉ ஸமர்பயேத் |
         தஸ்ய வித்³யா ப⁴வேத்ஸர்வா க³ணேஶஸ்ய ப்ரஸாத³த꞉ || 8||

|| இதி ஶ்ரீ நாரத³புராணே ஸங்கடநாஶனம்ʼ க³ணேஶஸ்தோத்ரம்ʼ ஸம்பூர்ணம்ʼ ||